Kris försenar byggprojekt

Ystad Artikeln publicerades

Den sämre konjunkturen kyler också av byggmarknaden i Ystad. Bostadsrätter kan förvandlas till hyresrätter. Byggföretaget Peab planerade att bygga bostadsrätter men överväger nu att göra hyresrätter i sexvåningshuset som byggs i Västra Sjöstaden.

- Det är trögt på bostadsrättsmarknaden, säger Peter Hörnlund, projektutvecklare på byggföretaget.

Byggjobbarna är i färd med att armera på femte våningen. Ytterligare n våning ska byggas på huset som får 34 lägenheter på mellan 60 och 95 kvadratmeter.

Enligt Peter Hörnlund är sex bostadsrättslägenheter bokade. Men det klena intresset gör att företaget överväger att göra fastigheten till ett hyreshus.

- Vi tar ett beslut senare i höst, säger Peter Hörnlund. Husbygget är redan försenat. På grund av dåligt intresse för lägenheterna låg bygget nere ett tag efter det att källaren hade byggts. Men nu växer det stadigt mot höjden.

Det höjda ränteläget och turbulensen på finansmarknaden påverkar också Peabs framtida byggnadsprojekt i Ystad. Företaget har bygglov för ytterligare ett flerfamiljshus i samma utförande som det som nu byggs. Men dessa byggplaner är lagda på is.

- Vi får avvakta. Det måste lugna ner sig och räntorna måste gå ner, säger Peter Hörnlund.

Ett alternativ är att bygga hyresrätter i tvillinghuset.


Kan man räkna hem det?

- Det får vi se det på längre sikt, säger Peter Hörnlund.

I den fortsatte utbyggnaden av Västra Sjöstaden är också Peab engagerat. Det ligger längre i framtiden. Detaljplanen är överklagad och har inte vunnit laga kraft.

Peter Hörnlund räknar med att det kan vara klart att bygga nästa höst. Men han tror att projektet kan dröja ytterligare innan det förverkligas, enligt Hörnlund. Det gäller att hitta rätt mix av bostäder med olika upplåtelseformer.

- Vi vill inte ha tomma lägenheter, säger han.

Samtidigt påpekar han att Ystad växer och att det behövs fler bostäder.