Renoveringen av hamnen riskerar bli dubbelt så dyr

Skurup Artikeln publicerades

Renoveringen av Abbekås hamn kan i värsta fall bli dubbelt så dyr som det var sagt från början. Först var prislappen satt till nio miljoner. Nu menar konsultföretaget att kostnaden blir minst 16 miljoner kronor. Kanske ännu mer.

- Frågan renoveringen av hamnen får nu tas upp till politisk diskussion igen, säger kommunjurist Bengt Hagberg. 16 miljoner är en summa som har respekt med sig.

Det har länge varit känt att hamnen i Abbekås varit i dåligt skick och att underhållet släppat efter.

Konsultföretaget Sweco lade fram sin undersökning om hamnen för två år sedan. Rapporten fick då till följd att delar av hamnen spärrades av för allmänheten. Risken för ras ansågs stor eftersom de inre pirarna var underminerade.

- Vad jag vet så har det inte gjorts något ordentligt underhåll av hamnen sedan den byggdes, säger Bengt Hagberg. Det som gjorts har bara varit kosmetika.

Han har i uppdrag att samordna arbetet med upprustningen.

- Hamnar är inga lätta projekt, säger Bengt Hagberg. Undervattens arbete är svårt och kostar mycket pengar. Speciellt gjutning i vattnet är dyrt.

Det flera skäl som gjort att renoveringen blir mycket dyrare än vad man trodde tidigare. I Swecos uppdaterade rapport är det bland annat kostnaden för lagning av pirhuvuden som är en stor post.

- Bara det kostar flera miljoner, säger Bengt Hagberg. Sedan har det också tillkommit en allmän prisfördyring.

Kommunjuristen pekar också på att det finns en osäkerhetsfaktor med i bilden. Skurups kommun hoppas på att få bidrag från EU:s fiskerifond för upprustning av fiskehamnar.

Något som till exempel grannkommunen Trelleborg fått.

- Vad den slutgiltiga prislappen hamnar är svårt att exakt sia om, menar Bengt Hagberg. Det ska göras en geoteknisk undersökning och hamnen ska undervattenfilmas.

Först när arbetet detaljprojekterats som kommunen får slutpriset.

Hamnen har blivit något av en långbänk för kommunen. Länge har Abbekåsborna krävt att deras hamn också rustas upp och görs mer attraktiv. De efterlyser bland annat servering. Nyligen beslutade fullmäktige att skjuta på ett klubbhus i hamnen.