Vill införa timmar för att läsa upp skolämnen

Sjöbo Artikeln publicerades

Sjöbos ungdomsråd har enats om två förslag som skulle göra det lättare för eleverna på grundskolan att få godkänt i alla ämnen - eller att höja sina betyg.

- En gång i veckan, till exempel, skulle man kunna stanna kvar på skolan och få hjälp i något ämne där man behöver läsa upp sina betyg, förklarar Nelly Wämmerfors, ledamot i ungdomsrådet.

Läxhjälp på skoltid finns redan i dag, men eleverna i ungdomsrådet betonar att hjälpen ska ges av lärare med kompetens i de olika ämnen som ska läsas upp.

- Det kanske ska finnas två lärare, med olika ämnen, funderar Nelly Wämmerfors.

Extratimmarna skulle vara frivilliga.

- Men om en elev ligger nära IG kanske man ska prata med föräldrarna och eleven själv om att han eller hon bör gå på de här timmarna, menar Linnea Olsson i ungdomsrådet. Det andra förslaget som ungdomsrådet för fram handlar om att införa hela skoldagar, då eleverna får jobba lite extra med vissa ämnen.

- Lärarna skulle vara i sina hemklassrum, och eleverna skulle kunna gå runt mellan klassrummen och läsa olika ämnen, säger Linnea Olsson.

- Det kan vara särskilt bra när man behöver ägna mer tid åt slöjd, teknik eller bild - ämnen som man inte kan plugga hemma, säger Nelly Wämmerfors.

Dessa dagar skulle genomföras en gång i månaden, enligt ungdomsrådets förslag.

Vissa skolor har tidigare haft så kallade hemstudiedagar, där eleverna fick välja om de ville studera hemma eller komma till skolan och få extra hjälp i vissa ämnen. Dessa dagar har dock fått kritik och stoppats.

- I vårt förslag skulle eleverna inte kunna välja om de vill gå till skolan eller inte, det skulle vara obligatoriskt, med närvarolistor, säger Pontus Holmegard.

- Och det måste vara strukturerat, så att lärarna har koll på att man verkligen ägnar sig åt de ämnen man behöver, säger Linnea Olsson.

Ungdomsrådet menar också att det kan vara bra om eleverna kan få träffa andra lärare än sina ordinarie.

- Det är ju inte alla personer som går bra ihop med alla, säger Pontus Holmegard. De båda förslagen dök upp under ungdomsrådets internatdiskussioner i Gydarp i höstas. Sedan har ungdomarna arbetat vidare med idén, och träffat den så kallade ledningsgruppen med kommunens alla rektorer och familjeförvaltningens chef Eva Liljekvist-Borg.

- Det var lite nervöst att gå in där och berätta om våra förslag, men jag tycker att de lyssnade på oss, säger Nelly Wämmerfors.

- De verkade intresserade och lovade att försöka genomföra förslagen före sommarlovet.

Idéerna utvecklades också vidare under det mötet.

- Eftersom de vanliga lärarna kanske inte kan stanna kvar efter skoltid, så föreslog Eva Liljekvist-Borg att man kunde låta pensionerade lärare, eller studenter som ska bli lärare, ta hand om de timmarna, berättar Nelly Wämmerfors.