Tyck till!

Vindkraften är inte miljövänlig

Tyck till! Artikeln publicerades

Det råder stor missuppfattning om vad vindkraft är.

Lobbygrupper understödda av ekonomiska intressenter har lång tid oemotsagda fått informera allmänheten och pressen om vindkraftens förträfflighet. Politiker särskilt inom gröna sektorn har svalt all denna information helt okritiskt. Ibland på grund av okunnighet och ibland för att vinna röster bland människor som tagit lobbygruppernas information till sig.

Det har till och med blivit politiskt inkorrekt att inte vara för vindkraft, en obegriplig och farlig utveckling.

Verkligheten är att vindkraft levererar en mycket liten del av vårt elbehov (en procent) en helt försumbar mängd som vi mycket enkelt skulle kunna spara genom ett mera genomtänkt sätt att förbruka elenergi.

Det största problemet är att elenergin är av mycket dålig kvalitet. Energiproduktionen från vindkraftverk följer helt den vind som för tillfället råder och kan inom några sekunder variera från 100-50 procent samt långa tider helt utebli vid vindstilla eller vind över 25 meter per sekund.

Samtidigt är det så att den el som vi förbrukar måste produceras i samma ögonblick som vi förbrukar den. Det finns inga möjligheter att lagra energi i de mängder som vi talar om här. Att lagra i batterier eller liknande går inte annat än i mycket små mängder för att driva en tv eller liknande under några timmar.

Vi kan inte ha en varierande ström i våra eluttag för då blinkar ljuset, datorer slås ut med mera. Vi har alltså inte någon praktisk nytta av en varierande ström i våra eluttag. Något annat kraftverk måste således leverera en så kallad reglereffekt för att strömmen i våra vägguttag skall bli användbar.

Vattenkraftverks eller kärnkraftverks elproduktion kan inte så snabbt regleras för att följa vindkraftens hastigt ändrade elproduktion och "jämna ut" den oregelbundna produktionen till en användbar ström i våra eluttag. För närvarande är det bara kolkraft, gasturbiner eller möjligen dieselkraftverk som kan klara detta.

Alla förstår ju att alla eventuella miljövinster äts upp med råge av den så kallade reglerkraft som måste produceras för att serva vindkraftverken.

Till detta kommer att vår landskapsbild störs otroligt av dessa roterande mekanon utspridda i Sveriges vackra land där vi annars inte får bygga ett hus som sticker över omgivande bebyggelse. Rörliga friluftslivet har berövats tusentals kvadratkilometer av natur. Vem vill riskera att få nedfallande isflak, snösjok, maskindelar eller ihjälslagna fåglar på sig.

Vi vet att tusentals fåglar får sätta livet till varje år. Getter har dött av utmattning sedan de inte kunnat sova för oljudet från vindkraftverken. Övrigt djurliv vet vi inget om hur det påverkas. Vad vi vet är att många människor mår dåligt av en förstörd utsikt från sitt fönster.

Där man tidigare såg en bergskedja, skog, åkrar eller en havshorisont ser man numera bara roterande mekanon.