Dags att välja sophämtning

Sjöbo Artikeln publicerades

I november ska alla kommuninvånare få information om den nya avfallshanteringen, som börjar gälla i Sjöbo nästa sommar.

– Vi ska göra utskick till hushållen, och har även planerat en liten turné runt om i kommunen. Människor ska få se hur kärlen och bilarna fungerar, säger Christel Wohlin på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Innan den 1 februari ska kommuninvånarna ha bestämt sig för vilken typ av avfallsabonnemang de vill ha från den 1 juli 2010. Antingen kan man välja att bara sortera ut matresterna från det brännbara avfallet, eller så kan man välja att få åtta olika fack att källsortera sitt avfall i. Priset blir detsamma i båda fallen: 2469 kronor om året.

– Det är ett bra pris vi fått fram genom upphandlingen, vi trodde det skulle hamna över 2 500 kronor, säger Christel Wohlin.

Teknik- och fastighetsnämnden räknar med att 65 procent av alla invånare kommer att välja full källsortering vid tomtgränsen.

– Det är en bra service vi erbjuder. Hushållen behöver inte samla papper och förpackningar i garaget längre, och de behöver inte åka till återvinningsstationerna. Därmed är det även bra för miljön, säger Christel Wohlin. Att samla in åtta olika fraktioner blir något dyrare för kommunen än att bara samla in brännbart avfall och matrester. Men hushållen får betala samma abonnemangsavgift i båda fallen.

– Vi vill premiera dem som väljer att källsortera, säger Christel Wohlin.

De som väljer källsorteringen får två nya sopkärl med fyra fack i varje. De som endast vill sortera ut matavfallet, kan troligen behålla sitt nuvarande kärl (om det inte är av den minsta storleken). I det kärlet sätter man en ny typ av matavfallsinsats, som Sjöbo kommun utvecklat tillsammans med sin entreprenör. I höst görs försök i i samarbete med Lunds kommun, som ska visa om insatsen fungerar och om avfallet kan tas emot av samma bilar som hämtar det källsorterade avfallet.

Den som inte vill lämna matavfall, kan söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden för att själv kompostera det.

– Då måste man ha en skadedjurssäker varmkompost, säger Christel Wohlin.

Med ett sådant tillstånd kan man få en lägre avgift. Soporna hämtas då bara tolv gånger om året.