Inga fler utgrävningar krävs

Simrishamn Artikeln publicerades

Länsstyrelsen kommer inte att kräva ytterligare arkeologiska utgrävningar i området väster om Brantevik där det planeras ett nytt bostadsområde.

I lördagens YA ryter fyra arkeologer till. De befarar att hällristningar av världsklass kan saboteras om exploateringen får fortskrida utan ytterligare undersökningar.

Kritiken har nått länsstyrelsen, men några ytterligare grävningar blir det inte.

– Släppta ytor är släppta, säger Marie Olsson, handläggare på länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Inför planeringen av området gjordes en så kallad utredningsgrävning i området. Då hittades dittills okända hällristningar som enligt hällristningsexpert Ann-Louise Svensson är av världsklass och unika i Skåne. Enligt henne och de andra brevskrivande arkeologerna är det sannolikt att det finns fler fornlämningar under marken som nu alltså ska bebyggas.

Wallin Kulturlandskap och Arkeologi som gjorde utredningen menar att exploateringen kan fortsätta eftersom det troligen inte finns mer att finna.

– En handläggare på länsstyrelsen har också varit på platsen och gjort en egen bedömning. Enligt denna bedömning finns det inte skäl att gå vidare med en arkeologisk förundersökning, säger Marie Olsson.
Dock fredas området där man funnit ristningarna.

– Därtill råder anmälningsplikt även om byggandet är igång. Om exploatören finner fornlämningar ska arbetat avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Ord står mot ord. Enligt de arkeologer YA pratat med är det sannolikt att det finns fler fornfynd i området. Enligt länsstyrelsen är det osannolikt.

– Ingen kan med säkerhet säga att det finns fler fornlämningar. Länsstyrelsen uppgift är att värna fornlämningar, men också bemöta exploatören. Det vetenskapliga värdet måste vägas mot vad som är ett rimligt krav att ställa på exploatören, säger Marie Olsson.