Katolska präster anmälda även i Sverige

Skåne Artikeln publicerades

Katolska kyrkan i Sverige har tagit emot två anmälningar om sexuella övergrepp på minderåriga. Övergreppen ägde rum på 1940-talet respektive "något senare". Sedan tidigare har bara ett fall blivit känt.

Offren har själva tagit kontakt med kyrkans överhuvud i Sverige.

– Det kännas väldigt tungt att få de här anmälningarna och jag förstår att de måste ha lidit genom åren av detta, säger biskop Anders Arborelius, svenska katolska stiftets överhuvud.

Han anser dock att det är viktigt att de vågar träda fram och hoppas att fler gör det om de är utsatta. Offren kan då få upprättelse och prästerna "om de fortfarande är i livet" ett rättmätigt straff.

Arborelius säger att det är två enskilda mejl som på tisdagen nått honom om övergrepp. Han vill inte berätta exakt vad övergreppen ska ha bestått av. I det ena fallet ska de ha begåtts under 1940-talet, i det andra uppskattar han tiden till 1960- och/eller 1970-tal. Ett av övergreppsfallen ska ha skett i Stockholm.

Ingen av prästerna ska längre vara i tjänst och en av dem ska enligt Arborelius vara död. För tre år sedan begärde och fick ett offer en ursäkt för övergrepp som begåtts av en präst för 50 år sedan.

På senare tid har det uppmärksammats i många länder att företrädare för katolska kyrkan har begått sexuella övergrepp. Irland är det värsta exemplet. Där har flera biskopar erbjudit sig att avgå, sedan sexövergrepp med tiotusentals offer under flera decennier avslöjats. Den av regeringen beställda Murphyrapporten fastslog i november 2009 att kyrkan fram till mitten av 90-talet aktivt dolde systematiska övergrepp.

Sedan en övergreppshärva på en jesuitskola i Berlin kommit i dagen i januari har hundratals andra offer trätt fram i Tyskland. I USA hittade en utredning 2004 över 10 000 människor som anklagade präster för övergrepp åren 1950 till 2002. Sedan 1992 har USA:s katolska kyrka betalat flera miljarder dollar i skadestånd till offer, och rättsfallen fortsätter.

Anmälningar om övergrepp har nyligen gjorts även i exempelvis Norge, Italien, Danmark, Österrike och Nederländerna.