Berättelsen om Bäckahästen

Ystad Artikeln publicerades

Bäckahästen, som ligger mitt på Stortorget, skapades i Rom 1927 av konstnären Oscar Antonsson (1898-1960), och avtäcktes 1928 i Ystad.

Bäckahästen på Stortorget.
Foto: Mark Hanlon
Bäckahästen på Stortorget.

Konstverket är en fontänskulptur i brons med stenhuggeriarbeten i granit från nordöstra Skåne.

Bäckahästen är ett nordiskt mytologiskt väsen, en Näcken i skepnaden av en häst, som man trodde fanns i vattendrag och som sades locka små barn upp på sin rygg för att sedan dra ner dem i djupet.

Denna folktro – som berättades för att få barn att hålla sig borta från vatten – levde i högsta grad i Ystad, där det förekom uppgifter om att Bäckahästen bland annat hade skådats i bäckfåran i Norra promenaden,

Källa: Föreningen Ystad skulpturpark samt Klostret.