Bo Pellnäs: Demokratin har rätt att försvara sig

Gästkrönika Artikeln publicerades
Bo Pellnäs
Bo Pellnäs

De skoningslösa tar alltmer över scenen. De är av två sorter och har inte mycket gemensamt.

Möjligen föraktet för svaghet och avskyn för ”de främmande”. Där är den växande gruppen unga kriminella, som utan misskund avfyrar sina pistoler och de politiker, som runt om i världen nedmonterar demokratins grundvalar och stärker sin egen makt. I Sverige växer den första gruppen och har en bred rekryteringsgrund. När någon fängslas står det tio nya beredda att ta hans plats i det kriminella gänget, villiga att sitta av fängelsestraff för att bli accepterade som hård bland de hårda.

Men även de auktoritära politiska krafterna växer. Ledarna har kännetecken som vi blivit alltför bekanta med. Deras regimer och de själva är korrumperade och berikar sig hänsynslöst. Inom den Europeiska Unionen är Rumänien ett bland flera exempel på detta. I Ryssland fortsätter den kriminella eliten att sko sig och för sina tillgångar utomlands till slutförvaring i skatteparadisens brevlådeföretag. Deras ideologi, om den finns, är nationalistisk och främlingsfientlig. De motarbetar internationella organisationer, eftersom sådana försvårar deras ekonomiska aktiviteter. Vi kan se att arabstater och Iran utnyttjar islam som murbruk i det nationalistiska bygget. I de auktoritära strömningarnas utkanter överallt på jorden hittar vi extremisterna; organiserade som IS eller som ideologiska enstöringar, nu senast på Nya Zeeland.

Vårt dilemma blir tydligt när vi vill försvara oss. Våra lagar och organisationer är konstruerade för att stödja och verka inom demokratins ramar. De bygger på att vi alla i samhörighet är beredda att följa de regler som vi med majoritetsbeslut fastställer. Nu finner vi allt oftare, att varken lagar eller organisationer klarar att bemästra brottsligheten och att det fredliga öppna Europa som vi skapat förefaller att vittra sönder inför våra ögon.

Problemet vi ställs inför är komplicerat. Varje steg vi behöver ta för att förvara oss kommer oundvikligen att begränsa vår personliga frihet och försvaga den demokrati vi vill bevara. Demokratin måste dock ha rätten att sätta hårt mot hårt. Men även om det brådskar krävs att de steg vi tar kontrolleras, värderas och infogas i tidsramar, efter vilka de kan återkallas eller automatiskt upphöra om inte annat beslutas. Det är nödvändigt att vi snabbt och hårt ökar kontrollen av tveksamma ekonomiska aktiviteter, där den misstänkte måste tvingas att noga redovisa inkomster och utgifter. Vi vet att unga brottslingar uppvisar problem redan som små. Stöd till familjer med dessa barn måste därför ske långt tidigare och mer omfattande.

Sedan måste vi rensa nätet från hot och smädelser, bland annat med höga böter mot nätföretagen. Hur svårt detta än är, måste vi enas om rimliga normer.

En Breivik på nätet är en för mycket.

Bo Pellnäs