Kultur

Dramatiska känslor bryts mot vardag i Jennie Spetz skickliga debut

bokrecension Artikeln publicerades
Jennie Spetz.
Foto: Brombergs
Jennie Spetz.

Jennie Spetz har full kontroll i sin laddade poesidebut, tycker recensenten Christian Swalander.

Förberedelser

Lyrik – debut 2019

Författare: Jennie Spetz

Förlag: Brombergs

Jennie Spetz är född 1976 och arbetar vid Språkrådet. Nu debuterar hon som lyriker med ”Förberedelser”, och det märks att här stiger en författare fram som hunnit utveckla och ta god kontroll över de lyriska uttrycksmedlen.

Boken rör sig över ett tidsspann som framträder i retroaktiv belysning, och där inledningsvis en ungdomlig aningslöshet gör sig gällande: ”Det var innan jag visste/att min kropp/kunde skriva kontrakt/utan min vetskap.”

Omsider inträder ett du, som diktjaget vackert bekänner sin kärlek till, men mot slutet slår tonen om till saknad efter någon och något som gått förlorat: ”Glömska/är hud som tystnat/och nu vill jag kanske inte att du rör mig mer.”

Jennie Spetz förmår involvera naturelement, skog hav, himmel, i effektiva brytningar inom de enskilda dikterna

Dikterna balanserar ofta mellan det instinktivt känslomässiga och det förnuftsmässigt analytiska, där jaget hela tiden kan falla i endera riktningen, vilket skapar en laddning i lyriken, ett spänningsmoment som också vidmakthålls av hur väl Jennie Spetz förmår involvera naturelement, skog hav, himmel, i effektiva brytningar inom de enskilda dikterna. Mot dessa mer storslagna lyriska byggstenar ställs en tilltalande vardaglighet, avspänd men verkningsfull där den kontrasteras mot de känslor som frammanas av naturiakttagelserna.

Kort travesteras Erik Lindegrens vackra men slitna ”Arioso”: ”Någonstans inom oss/är vi kanske aldrig/tillsammans.”

En invändning: det blir lite för många maneter mot slutet, de håller inte riktigt för det symbolinnehåll de tillskrivs.