Fåren oskyldiga – länsstyrelsen bekräftar skadegörelse på Ales stenar

Kåseberga Artikeln publicerades
Misstänkta gropar runt stenarna på Ale stenar
Foto: Mark Hanlon
Misstänkta gropar runt stenarna på Ale stenar

Den misstänkta skadegörelsen vid Ales stenar föranledde länsstyrelsen att göra ett tillsynsbesök vid fornminnet.

Görhan Hellström, som gjorde polisanmälan om skadegörelse på Ales stenar för en vecka sedan, blev kontaktad av representanter från Länsstyrelsen inför deras besök.

– Det var två arkeologer som kom ut och gjorde en tillsyn och de är helt eniga om att det rör sig om att någon har grävt upp och forslat bort jord från platsen, säger Görhan Hellström.

Fåren som under stora delar av året betar kring stenarna har inte varit på plats sedan i november – och lämnar dessutom inte spår av denna sort efter sig.

Arkeologerna kommer nu att skriva ett utlåtande som kommer att skickas till polisen samt till Statens fastighetsverk, som är ansvarigt för tillsynen av Ales stenar.