Inget gehör för sänkt fartgräns i Knickarp

Ystad Artikeln publicerades
Trafikutsatta boende vid väg 740 i Knickarp lyckas inte få igenom en ändring av hastighetsbegränsningen på vägen.
Foto: Sprisse Nilsson
Trafikutsatta boende vid väg 740 i Knickarp lyckas inte få igenom en ändring av hastighetsbegränsningen på vägen.

Trafikutsatta boende vid väg 740 i Knickarp lyckas inte få igenom en ändring av hastighetsbegränsningen på vägen. Länsstyrelsen har tidigare nekat de boende en sänkning och Transportstyrelsen fastställer nu beslutet.

Knickarps Byalag ansökte i oktober förra året om en hastighetssänkning på väg 740 som går genom byn. Byalaget ansåg att Knickarp är lika tättbebyggd som byarna runt omkring och att hastigheten därmed bör sänkas från 50 till 40 kilometer i timmen. Detta för att olyckor inte ska ske. I sin överklagan skriver Byalaget att hela byn har önskat en hastighetssänkning,

I november avslog länsstyrelsen deras ansökan varpå byalaget gjorde en överklagan till transportstyrelsen som nu fastställer beslutet.

Länsstyrelsen gjorde bedömning att förhållandena på platsen inte motiverar en sänkt hastighet då de inte avviker från vad som kan anses normalt för en 50-väg. De anser vidare att förhållandena är sådana att en hastighetsanpassning bör kunna ske utifrån de allmänna varsamhetsreglerna.

Vägen kommer fortsätta att ha hastigheten 50 kilometer i timmen och beslutet kan ej överklagas.