Insändare: Ystadbostäder är en sorglig historia

Ystad Artikeln publicerades

 

Fridhemsområdet är dåligt skött men borde kunna vara Ystadbostäders guldklimp, menar Lars Toftemar.
Foto: Bass Nilsson
Fridhemsområdet är dåligt skött men borde kunna vara Ystadbostäders guldklimp, menar Lars Toftemar.

Under den senaste fyraårsperioden har inte mycket hänt på bostadsfronten inom Ystadbostäder.

Man har lyckats med konststycket att under denna period endast bygga 40 hyresrätter. Det är under all kritik.

Att inte ens lyckas med att få igång byggandet av de planerade bostäderna i Grundström är signifikativt för detta misslyckande. Det har gått så långt att bygglovet har hunnit gått ut.

Man skyller ifrån sig med att det inte funnits entreprenörer att uppbringa. Ett konstigt argument då alla andra byggherrar i staden lyckats med detta när det byggts bostadsrätter som aldrig förr i Ystad under perioden.

Får se hur det går med byggandet i de nya områdena Trädgårdsstaden och Kokillen? Om man tolkar Ystadbostäders signaler i dagsläget så verkar dessa projekt också väldigt skakiga, och det hänger i luften om Ystadbostäder överhuvudtaget kommer till skott inom de närmaste åren med dessa projekt.

Sedan har det gamla beståndet en hel del övrigt att önska när det gäller skötsel.

Vissa områden är mycket eftersatta i underhållet, till exempel Fridhem med lägenheter som ej blivit ordentligt renoverade på 25 år och med utemiljöer som är totalt nergångna.

Tyvärr har en massiv segregation även ägt rum i området och risken för att området förfaller och blir till ett problemområde är uppenbar som så många andra städer upplevt med miljonprogrammets bostadsområden.

Området har ett av Ystads bästa centrala lägen med fem minuter till centrum och tio minuter till stranden. Området har stora grönytor, visserligen misskötta idag, men med stor potential att kunna göras inbjudande. Helt enkelt ett bostadsområde som borde vara Ystadbostäders guldklimp i staden.

Men vad gör Ystadbostäder åt detta? Ingenting, absolut ingenting! Trots att man lovat att göra hus och gårdar fina med en allmän uppryckning av området.

Men som vanligt är det bara luft i Ystadbostäders löften och det verkar som om det vanliga händer när bolaget ska komma till skott, att man lovar och lovar men sedan händer inget, absolut inget. Detta tillvägagångsätt har ju varit legio med alla övriga projekt och byggen som Ystadbostäder lovat sätta igång.

Vad Ystads kommun (ägaren) bör göra är att se över och sätta press på organisationen samt titta på styrelsen sammansättning.

Som jag förstår det så består styrelsen idag av en majoritet som är villaägare och som kanske inte har rätt ingångsförutsättningar att sätta sig in i hyresgästernas problem och kanske ej heller hur ett allmännyttigt bostadsföretag bör drivas.

Lars Toftemar

Ystad