”Jordbruksnäringen talar emot sig själv”

Ystad Artikeln publicerades

Lantbrukare väntar spänt på om Mark- och miljödomstolen tänker ge ett förbjudet bekämpningsmedel klartecken eller ej.

– Ett förbud är det enda rätta, säger biexperten Johan Wallin.

”Jag vill inte lantbruket något ont eller smutskasta någon. Jag är bonnapåg och uppvuxen på en gård i Stora Köpinge. Men även lantbrukare måste inse riskerna med att bin dör om man använder nikotinoider”, säger Johan Wallin, aktiv biodlare och tidigare ordförande i Skåne biodlardistrikt.
Foto: Sprisse Nilsson
”Jag vill inte lantbruket något ont eller smutskasta någon. Jag är bonnapåg och uppvuxen på en gård i Stora Köpinge. Men även lantbrukare måste inse riskerna med att bin dör om man använder nikotinoider”, säger Johan Wallin, aktiv biodlare och tidigare ordförande i Skåne biodlardistrikt.

Mark- och miljödomstolen har tillfälligt stoppat dispensen för lantbrukare att använda det förbjudna bekämpningsmedlet Gaucho WS 70, som är vanligt vid sockerbetsodling i sydöstra Skåne.

Som YA tidigare rapporterat innehåller medlet neonikotinoider, som anses ligga bakom Europas massiva bidöd.

Johan Wallin är en biodlarprofil i sydöstra Skåne. Han har en lång erfarenhet av bihälsa, och har både varit ordförande för Skånes biodlingsdistrikt under flera år och även skött bitillsyn för länsstyrelsen då han besiktigat bisamhällen.

– Jag följer förstås forskningen på området och jag blir fundersam när jag hör lantbrukare använda det faktum att sockerbetan inte blommar som ett argument för att det skulle vara okej att använda det här giftet som vi pratar om.

Han konstaterar att det är allmänt känt att sockerbetsplantan inte blommar.

– Men när betplantan sticker upp i örtstadiet så släpper den en så kallad guttationsdroppe, en vätskedroppe. Har man använt neonikotinoider så innehåller den droppen mycket gift. Det är också den droppen som bina hämtar på ett betfält och sedan flyger hem till bisamhället.

”Att använda neonikotinoider i jordbruket är helt fel väg.”
Foto: Sprisse Nilsson
”Att använda neonikotinoider i jordbruket är helt fel väg.”

Att neonikotinoider är farliga för pollinerande insekter finns det flera studier på.

– Bina dör inte direkt för att de får medlet i sig, men det är ett nervgift som påverkar flygförmåga och reproduktion. Giftet slår ut förmågan att lukta och navigera, vilket gör att de inte hittar hem. På sikt dör bisamhället ut. Det är det som är den stora risken.

Johan Wallin har mött argument från lantbrukare som går ut på att de förlorar fem till tio procent om de inte får använda giftet.

– Men försök inom rapsodling har också visat att om man har rikligt med pollinerande insekter så ökar skörden med fem till tio procent. Då tycker jag att man pratar emot sig själv i jordbruksnäringen. Vi behöver våra små liv.

Fakta

Neonikotinoider

Sedan 2013 finns det ett förbud inom EU mot att använda växtskyddsmedel som innehåller vissa neonikotinoider på blommande grödor.

Fram till 2018 var det dock tillåtet att använda kemikalierna bland annat för sockerbetor.

Efter det stärkta förbudet 2018 är de förbjudna neonikotinoiderna bara tillåtna att användas på vissa grödor vid odling i växthus.

Kemikalieinspektionen gav odlarna ett års dispens i december förra året. Mark- och miljödomstolen har inhiberat det beslutet och meddelat att man inom kort kommer att besluta om ett eventuellt förbud.

Källa: TT, Naturvårdverket

Visa mer...

Johan Wallin är noga med att inte framstå som naiv eller verklighetsfrånvänd idealist.

– Jag tror inte att vi kan nå ett helt och hållet ekologiskt lantbruk. Vi kan inte stoppa all användning av gifter. Vi har för många tomma magar i världen för att nå dit. Man får större skörd på det konventionella jordbruket än i det ekologiska, så är det bara.

– Men vi måste kunna hitta en medelväg, där lantbrukarna får vara beredda att tulla lite på skörderesultatet och använda lite mindre gifter. Jag förstår att det inte är populärt, för pengarna finns ju i marginalerna. Det är ingen lätt fråga.

Nu hoppas han att Mark- och miljödomstolen beslutar om ett förbud.

– Det hindrar inte att jag samtidigt tycker synd om lantbrukarna. Sockerbetsodlingen är ryggraden för skånska lantbrukare, som nu har landat i en olycklig situation så nära sådden. Men det finns större värden på spel.