Kommunerna överens om att bygga ut till dubbelspår

Ystad Artikeln publicerades
Kommunerna
Foto: Mark Hanlon
Kommunerna

Järnvägen mellan Malmö, Ystad och Simrishamn ska etappvis byggas ut med fler mötesplatser så att det år 2050 är dubbelspår hela vägen.

Det framgår av den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket, Region Skåne och kommunerna utmed Ystad och Österlenbanorna tillsammans tagit fram.

I studiens slutrapport har Region Skåne och Simrishamns, Tomelillas, Ystads, Skurups och Svedalas kommuner samt Malmö stad enats om att i första hand rusta banorna så att de blir robusta för dagens trafik och i andra hand bygga ut för att öka trafiken och korta restiderna.

Sedan tidigare har man beslutat att bygga mötesspår i Gärsnäs, att bygga om stationen och bangården i Ystad samt ombyggnad av Svedala station.

I nästa steg vill kommunerna och Region Skåne ha en satsning på dubbelspår mellan Skurup och Rydsgård samt mötesspår i Köpingebro.

De insatserna ska öka punktligheten i dagens trafik. I nästa steg vill man ha dubbelspår mellan Lemmeströ och Skurup samt från strax väster om Svarte till Vilhelmsborg och ett stationsspår i Simrishamn. De åtgärderna ska ge möjlighet att utöka trafiken och korta restiderna.

I ytterligare en etapp ska mötesspåret förlängas mellan Lockarp och Oxie, Lemmeströ och Börringe, Lunnarp och Smedstorp samt öster om Rydsgård.

Hela upprustningen av Ystads- och Öeterlenbanorna, som beräknas kosta nästan tre miljarder kronor ska korta restiden mellan Ystad och Malmö till 30 minuter. Först 2050 siktar åtgärdsvalsstudien på att banan är helt utbyggd till dubbelspår.