Omdebatterade lindar får fällas

Ystad Artikeln publicerades

De tre lindarna i Bollhusparken i centrala Ystad får fällas. Det beslutet kom idag från Mark- och miljödomstolen som därmed avslår Naturskyddsföreningens överklagande.

Lindarna i november 2018.
Foto: Per Nilsson
Lindarna i november 2018.

Beslutet att fälla de tre lindarna i centrala Ystad har fått debatten att rasa under sommaren och hösten, inte minst på YA:s Tyck till-sidor där insändarna har strömmade till.

Naturskyddsföreningens ordförande i Ystad, Sindre Magnusson, är inte glad över beslutet som kom på fredagen:

– Det är djupt beklagligt. Det sänder ju en signal att träd och grönt inte är av hög prioritet hos kommunen, säger han.

Det var i maj i år som Ystads kommun beslutade att de tre lindarna i Bollhusparken skulle fällas. Detta efter att PMJ Fastigheter, som ska bygga om det gamla badhuset, menat att det blir omöjligt att genomföra ombyggnationen om inte träden tas ner.

När länsstyrelsen fick höra talas om fällningen krävde man att kommunen skulle söka dispens från det så kallade biotopskyddet. Det säger att man ska skydda livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller områden som har ett högt kulturvärde, till exempel alléer inom stadsmiljö. Det senare skulle kunna vara aktuellt för Bollhusparken, eller Fritidsparken som den officiellt heter.

Kommunen sökte dispens och länsstyrelsen gav det.

Sindre Magnusson, Naturskyddsföreningens ordförande i Ystad.
Foto: Carl Johan Engvall
Sindre Magnusson, Naturskyddsföreningens ordförande i Ystad.

Då gav sig Naturskyddsföreningen in i leken och överklagade länsstyrelsens beslut som man menade byggde på felaktiga och lättvindiga grunder. Bland annat pekade man på att kommunen påstått att träden står intill byggnaden när de i själva verket står sex meter därifrån, och att det borde vara möjligt att lyfta byggmaterial och liknande mellan eller över träden.

Mark- och miljödomstolen menar nu att de inte har någon anledning att ändra länsstyrelsens och kommunen beslut och ger alltså tillstånd att fälla lindarna.

När YA når Naturskyddsföreningen i Ystads ordförande Sindre Magnusson berättar han att han känner till beslutet, men att det är så färskt att Naturskyddsföreningen ännu inte har diskuterat det eller funderat över en eventuell överklagan. Den 4 januari 2019 är sista dagen för en sådan överklagan.

Lindarna sommaren 2018.
Foto: Per Nilsson
Lindarna sommaren 2018.