Patient skickades hem – avled senare av blodpropp

Ystad Artikeln publicerades
Arkivbild på Ystads lasarett.
Foto: Anette Sjöstrand,Anette Sjöstrand
Arkivbild på Ystads lasarett.

Patienten hade vid flera tillfällen sökt vård på akutmottagningen i Ystad på grund av andnöd. Det tolkades som hjärtsvikt – vilket visade sig vara fel när patienten dog av blodpropp.

Patienten, en 78-årig kvinna, var svårt hjärt- och lungsjuk och hade sökt vård på akuten i Ystad flera gånger med andnöd, vilket tolkades som hjärtsvikt. Hon blev därför inte inlagd.

Senare försämrades tillståndet och patienten drabbades av ett hjärtstopp till följd av en blodpropp i lungan. Återupplivningsförsöken fortsatte på akuten men kvinnans liv gick inte att rädda.

Nu har inspektionen för vård och omsorg (Ivo) granskat händelsen efter den lex Maria-anmälan som sjukhuset själv gjorde efter dödsfallet. Där har lasarettet i Ystad varit självkritisk på ett par punkter:

• Arbetssättet för att uppmärksamma allvarliga sjukdomar kan bli bättre.

• Sjukhuset borde ha övervägt att lägga in patienten.

• Det finns brister i bemanningen och ingen tydlig arbetsbeskrivning för driftsledningen på akuten. Det kan ha bidragit till att patientens tillstånd inte upptäcktes.

Ystad lasarett har svarat Ivo att de under hösten 2018 testar ett nytt arbetssätt på akutmottagningen, och att de försöker rekrytera fler sjuksköterskor.

Ivo bedömer att sjukhuset har vidtagit de åtgärder som behövs för att något liknande inte ska kunna ske igen.

Därför avslutar Ivo ärendet utan att göra något mer.