Polisfacket: Missnöjet i Ystad större än vi trott

Ystad Artikeln publicerades

Många poliser är frustrerade över sin arbetssituation och rädda för repressalier om de är öppna med sin kritik. Det är bilden som polisfacket har av Lokalpolisområde Ystad.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ann Johansson är ordförande i Polisförbundets förbundsområde södra Skåne och hon känner väl igen problematiken som framkommit i YA:s artiklar om polisbristen i sydöstra Skåne.

– Det är inte okänt för oss eller för ledningen att det finns ett missnöje. Vi var på polishuset i Ystad tidigare i veckan för att prata med våra medlemmar, och då fick vi klart för oss att det är ett ännu större missnöje än vad vi tidigare trott, säger hon.

Lo Heia, som är fackets skyddsombud i Lokalpolisområde Ystad, bekräftar bilden.

– I min roll som skyddsombud får jag höra att många känner stress. Man vill göra ett proffsigt arbete, men tycker inte att man får förutsättningar för att göra det, säger hon.

Ann Johansson förklarar att facket redan har uppmärksammat arbetsgivaren på att det geografiskt stora Lokalpolisområde Ystad (det vill säga Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Skurups kommun) är för lågt bemannat.

Fackets förslag var vid den förhandlingen, i december förra året, att det alltid ska utgå två dubbelpatruller i LPO Ystad vid alla tidpunkter på dygnet.

– Detta ville vi ha för att våra medlemmar ska känna en trygghet i sitt jobb, men vi fick inte gehör för det hos arbetsgivaren.

– Svaret vi fick var att man ska lösa det på annat sätt vid behov. Det vill säga – i klartext – så ska poliser från exempelvis Kävlinge köra ner till Österlen när det behövs. Med tanke på bristen på poliser och att det är många ärenden som vi inte åker på, så är det ju inte jättetroligt att man kan få den hjälpen man behöver tillräckligt snabbt, säger Ann Johansson.

Att polisledningen menar att den polisiära närvaron i polisområdet ska öka när politikernas utlovade förstärkningar blir verklighet ekar lite ihåligt, tycker Ann Johansson.

– Polisförbundet har drivit detta stenhårt gentemot politikerna, men det krävs att mycket faller på plats innan dess. Vi har länge fått höra att ”det kommer snart fler poliser”, men problemet är att de inte kommer i den utsträckning som behövs. Vi är de vi är – vi är inte fler – och vi hoppas verkligen inte att folk ska behöva komma till skada innan den här situationen kan lösas.

– Jag måste säga att jag är oerhört imponerad av mina kollegor som jobbar i LPO Ystad, med tanke på hur utsatta de faktiskt är. Jobbar man som polis i Lund, Malmö eller Kävlinge, då vet man att man kan få hjälp inom rimlig tid. Så är det inte i sydöstra Skåne.

Polisförbundet hade ett möte med ledningen för LPO Ystad i mitten av oktober, om förändringen att personal i yttre tjänst nu också måste hantera utredningar.

– Men att missnöjet med arbetsmiljön så här tydligt har kommit till ytan nu gör att vi måste prata ännu mer med arbetsgivaren. Problemet som jag ser det är att vi inte får gehör för att LPO Ystad behöver fler poliser, för att bara klara sina grundåtaganden, säger Ann Johansson.

När polisen för fyra år sedan genomgick en stor omorganisation, då 21 myndigheter blev en enda nationell myndighet, gjorde Polisförbundet en undersökning som visade att var tredje polis var rädd för att framföra kritik.

Ann Johansson förklarar att hon fortfarande upplever polisen som en ”tyst organisation”.

– Det är samma situation i dag. Tyvärr har vi inte kommit längre. Vi märker på våra kollegor i LPO Ystad att det finns en rädsla för repressalier och det tycker vi är väldigt oroväckande.

– Våra medlemmar är oerhört duktiga poliser som vill utföra ett proffsigt jobb. Vi hoppas nu att arbetsgivaren tar till sig av den här kritiken, säger hon.