Kultur

Utredning: Frostenson måste lämna Akademien

Akademien Artikeln publicerades
Katarina Frostenson bör lämna Svenska Akademien, enligt en ny advokatutredning.
Foto: Jonas Ekströmer / TT
Katarina Frostenson bör lämna Svenska Akademien, enligt en ny advokatutredning.

Katarina Frostenson har läckt information och orsakat Svenska Akademien stor skada. Den slutsatsen drar advokatbyrån Hammarskiöld & Co i sin kompletterande utredning om sekretessbrott. Lämnar hon inte frivilligt anser advokatbyrån att Akademiens ledamöter är skyldiga att utesluta henne.

I utredningens analys och slutsats kan man läsa att det är "styrkt att Katarina Frostenson läckt information från Akademien om Nobelpristagare och inval" till den så kallade kulturprofilen, som hon har en nära koppling till, och att han "sedan lämnat information vidare på ett sätt som gynnat honom själv och skadat Akademien".

I sin avslutande rekommendation skriver advokatbyrån: "Vår uppfattning är därför att Katarina Frostenson omedelbart bör hörsamma Akademiens resolution och utträda frivilligt. Om så ej sker är enligt vår uppfattning Akademiens ledamöter enligt 48 § i Akademiens stadgar skyldiga att utesluta henne."

Anledningen till att Svenska Akademien offentliggör utredningen är att stora delar av den läckte ut under måndagen. Ständige sekreterare Anders Olsson konstaterar att bevisningen mot Frostenson har stärkts i och med att flera av vittnesmålen inte längre är anonyma. Men han framhåller också att Svenska Akademien inte kommer att ta ställning till advokatbyråns rekommendation förrän tidigast vid institutionens första möte efter juluppehållet den 17 januari.

- Jag tror att det är väldigt viktigt att alla får ta ställning till materialet och till den korrespondens som kommer att utbytas de kommande veckorna så att vi verkligen får tid på oss att begrunda det här. Vi ska inte hetsa fram det här beslutet, vi får återkomma den 17:e till ett avgörande, säger han.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
"Vi ska inte hetsa fram det här beslutet", säger Anders Olsson.

Finns det någon annan lösning på problemet än att Katarina Frostenson lämnar Akademien?

- Jag tror att vi måste hålla möjligheten öppen för förlikning. Vi ska nog inte låsa oss för en lösning, svarar Anders Olsson.

När du talar om förlikning tolkar jag det som att man gör upp i godo och att hon lämnar frivilligt. Gör du en annan tolkning?

- Nej, det tror jag inte. Sedan får vi se hur hon tänker sig villkoren för en förlikning. Dit har vi inte kommit ännu.

Sedan tidigare var det känt att utredningen innehåller vittnesmål av förre akademiledamoten Klas Östergren och dramaturgen Anna Kölén. Men i rapporten kan man också ta del av vittnesmål av Sara Danius och Peter Englund, som sedan i våras är passiva ledamöter av Akademien. Vittnar gör också flera anonyma personer.

Samtliga vittnen har, oberoende av varandra, beskrivit att Katarina Frostenson har "berättat om det mesta om sitt arbete i Akademien" för kulturprofilen, som under åren löpande därför har fått information om blivande Nobelpristagare, kommande inval av ledamöter samt annan sekretessbelagd information om Akademien.

De intervjuade akademiledamöterna har förnekat att de skulle ha lämnat sekretessbelagda uppgifter till kulturprofilen. Katarina Frostenson har däremot inte låtit sig intervjuas och har heller inte "önskat lämna några detaljerade förklaringar". I rapporten kan man läsa att Frostenson genom sitt ombud "framfört att hon inte gjort något fel, att hon har gott samvete samt att hon inte har brutit mot Akademiens stadgar". (TT)

Fakta

Vittnesmålen i advokatutredningen

Peter Englund var ständig sekreterare i Akademien 2009-2015. Han misstänker att kulturprofilen läckt uppgifter till Patrick Modianos dotter, som kände kulturprofilen privat, under hösten 2014. Englund fick se en artikel i en fransk tidning om att Modiano hade blivit tipsad om att han var aktuell för ett Nobelpris. Englund kontaktade då kulturprofilen och Katarina Frostenson, som båda nekade till att ha läckt uppgifterna till Modianos familj.

Sara Danius har tidigare berättat i sitt sommarprat om att hon blev kontaktad av kulturprofilen innan hon blev invald, ett samtal där han bad om hennes cv. Hon uppger i advokatutredningen att kulturprofilen skickade ett sms där han skrev att hon kunde förvänta sig ett telefonsamtal från Akademien, vilket stämde då Peter Englund kort därefter ringde och erbjöd henne stol nummer sju.

Klas Östergren lämnade sin stol i Svenska Akademien efter att den första advokatutredningen presenterats och man röstat om uteslutning av Katarina Frostenson. Han vittnar om att han fått information av kulturprofilen 1996, då denne ringde honom sent på kvällen och berättade att Wislawa Szymborska skulle få Nobelpriset. Östergren blev förvånad, då han och kulturprofilen inte umgicks vid denna tid.

Anna Kölén, dramaturg, umgicks med kulturprofilen i början av 2000-talet. Hennes dagboksanteckningar från tiden har beretts stor plats i utredningen. 2004 och 2005 berättade kulturprofilen för henne att Elfriede Jelinek respektive Harold Pinter skulle få priset, vilket senare visade sig stämma. Kulturprofilen sade att det var bra att hon översatt Pinter och att “pengarna snart skulle rulla in". Han sade också att han “jobbade för att se till att Le Clezio fick Nobelpriset", vilket skedde ett par år senare. Kulturprofilen uppgav för Kölén att den som läckt uppgifterna var Katarina Frostenson.

Anonymt vittne 1 berättar att kulturprofilen läckt uppgifter om att Jelinek och Pinter skulle få Nobelpris, samt att det var kulturprofilens egen idé att ge priset till Le Clezio, som fick det 2008. Vittnet berättar att kulturprofilen tillsammans med Frostenson fått Horace Engdahl invald i Akademien.

Anonymt vittne 2 har hört kulturprofilen säga att Le Clezio skulle få Nobelpriset och att författaren är en gammal vän. Kulturprofilen ska ha sagt att “det är via mig Akademien fått upp ögonen för den här författaren". Han sa också att “vill man komma in i Akademien så är det via mig". Kulturprofilen har själv hävdat att det är hans förtjänst att Frostenson blev invald, samt att han själv skulle ha suttit där om han innehaft svenskt medborgarskap.

Anonymt vittne 3 umgicks med kulturprofilen sedan 90-talet och har ofta hört honom prata om att man bör hålla sig väl med honom för att komma i fråga för att få något av Akademiens författarstipendier. Kulturprofilen ska ha varit väldigt nöjd med att hans goda vän Anders Olsson blev invald och pratade ofta om att Horace Engdahl ingick i hans vänskapskrets.

Visa mer...