Utsläpp från vrak hotar turist- och naturområden – nu ska skeppen tömmas på olja

Ystads kommun Artikeln publicerades
Oljeutsläppet i samband med förlisningen av fartyget Fu Shan Hai, 2003, slog hårt mot den Skånska kusten. Arkivbild.
Oljeutsläppet i samband med förlisningen av fartyget Fu Shan Hai, 2003, slog hårt mot den Skånska kusten. Arkivbild.

Totalt över 50 ton olja från två vrak riskerar att läcka ut och nå kusten i Ystads kommun.

Såväl Sandhammaren och Kåseberga som Hagestad och Sandskogen hotas och nu har Hav- och vattenmyndigheten beslutat att tömma vraken.

Insatsen kommer kosta uppemot sex miljoner kronor.

Runt 17 000 fartygsvrak finns längs Sveriges kust. 300 av dessa har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket – efter undersökningar som gjorts i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten (Hav), Kustbevakningen, Statens maritima Museer och Chalmers.

Sedan 2016 är det Hav som har det samordnade ansvaret vad gäller utredning och sanering av vraken. I vintras utfördes den första tömningen – 730 liter olja från vraket Thetis utanför Smögen – och nu står Ystad på tur.

– Vi kommer att sanera två vrak, Hoheneichen och Sandön, som ligger cirka 12 till 22 kilometer från Skånes kust. Ett okontrollerat utsläpp av olja från dessa vrak skulle hamna i närheten av Kåseberga och Ales stenar, för att sedan röra sig mot Ystad, säger Fredrik Lindgren på Hav.

Vraken finns med på listan över de 30 mest akut miljöfarliga vraken i Sveriges vatten. Okontrollerade utsläpp från dem – både små och stora – skulle slå hårt mot viktiga natur- och turistvärden i Ystads kommun.

Ystads Allehanda den 9 januari 1959, efter förlisningen av Hoheneichen.
Ystads Allehanda den 9 januari 1959, efter förlisningen av Hoheneichen.
Ystads Allehanda den 7 januari 1975 om Sandön som sjönk efter en kraftig brand.
Ystads Allehanda den 7 januari 1975 om Sandön som sjönk efter en kraftig brand.

Med hjälp av simuleringar har man kunnat se att olja från vraken skulle nå sydkusten över ett område med två naturreservat: Norra Sandskogen och Hagestad. Även kuststräckan mellan Sandhammaren och Kåseberga, som är ett Natura 2000-område, skulle drabbas vid ett utsläpp.

– Sandhammaren-Kåseberga är ett område med mycket höga biologiska värden. Det är också ett populärt turist- och utflyktsmål som bland annat innehåller fornlämningen Ales stenar, säger Fredrik Lindgren.

Det var i fjor som regeringen beslutade att satsa totalt 250 miljoner under tio år för att minska miljörisker från vrak längs den svenska kusten. Med hjälp av de pengarna ska ett till tre vrak kunna saneras årligen.

Tömningen av vraken utanför Ystad ska påbörjas någon gång i november. Man räknar med att insatsen kommer kosta uppemot sex miljoner kronor.

Kustbevakningens undersökning av vraket Sandön:

Fakta

Sandön sjönk 1975 efter en kraftig brand

Fartyget, som byggdes i Norge 1959, förliste på väg från Helsingborg till Vasa i Finland.

Efter att en kraftig brand utbrutit ombord övergavs skeppet. Besättningen räddades men man lyckades inte släcka branden och bogsering av fartyget misslyckades.

Till slut kantrade Sandön och sjönk ungefär fyra sjömil sydost om Kåseberga. Vraket ligger upp och ner på 18 meters djup.

Enligt Sjöfartsverket hade fartyget 40 ton dieselolja ombord när hon sjönk. Det finns ingen rapport om läckage i samband med förlisningen.

Visa mer...

Kustbevakningens undersökning av vraket Hoheneichen:

Fakta

Hoheneichen – en stor våg vattenfyllde fartyget

Hoheneichen ingick i en serie små kustfartyg (levererade från Tyskland mellan 1956-1961) varav flera förliste i stabilitetsrelaterade olyckor.

Den 8 januari 1959 färdades Hoheneichen mellan Söderhamn och Lübeck. 13 sjömil sydöst om Ystad träffades fartyget av en stor våg, som gjorde att det delvis vattenfylldes och att en del av lasten på däck gick överbord.

Fartyget kapsejsade och sjönk och en i besättningen omkom.

Vraket ligger på sidan på 21-31 meters djup. Man räknar med att runt 18 ton olja fanns ombord vid förlisningen. Däremot finns inga uppgifter om oljeläckage vid förlisningen.

Visa mer...