Ystadsbor klagade på kemisk lukt under natten: ”Jag kräktes”

Ystad Artikeln publicerades

Både räddningstjänsten och Ystad–Österlenregionens miljöförbund har fått in flera klagomål på att det legat en tjock kemisk lukt över Ystad under natten till tisdagen.

Källan till lukten är okänd, men miljöförbundet har bett Polykemi att se över om det kan ha hänt något i företagets produktion som föranlett en extra stark lukt.

YA har pratat med en småbarnsmamma som bor i området kring Österportstorg. Hon larmade räddningstjänsten då hon kände den tunga starka lukten under måndagsnatten.

– Först tittade vi runt i huset och i källaren, och sen var jag ute om och pratade med räddningstjänsten. När jag kom inomhus igen blev vi inte av med lukten, och det luktade så starkt att jag kräktes av det. Vi var flera grannar som reagerade, säger hon.

Räddningstjänsten undersökte området som det larmats ifrån och kontrollerade om det skett ett utsläpp av ett konkret fysiskt ämne. Ingenting hittades.

– Det finns en speciell doft i Ystad som blir extra stark då väderförhållandena är på ett visst sätt, med fuktig luft och östlig vind. Men vi hittade ingenting. Det händer att folk som inte bott i Ystad så länge och som inte är vana vid lukten hör av sig till oss angående det här, men jag tror inte att vi är ute i det här ärendet ens en gång om året, säger Claes Jeppsson, yttre befäl på Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund.

Han har en teori om varför det dykt upp så många klagomål på sistone.

– Ystad har en historik med många bränder, och eftersom det varit extra många på sistone tror jag att Ystadsborna är lite mer på tårna. Vi vill verkligen inte ha fler bränder.

Miljöförbundet har under måndagen fått in klagomål på den nattliga lukten i Ystad. Det är dock inte alldeles lätt för dem att utreda saken.

– Det är ju svårt att veta vad det är som orsakar lukten. Om källan till exempel är färjorna i hamnen så ligger det på länsstyrelsen att utreda det. Vi har fått in ett konkret förslag på källa som är vårt ansvar att utreda, och det är Polykemi, säger Sara Bengtsson, miljöstrateg på Miljöförbundet.

Hon har varit i kontakt med Polykemi och företaget ska skriftligt komma in med en rapport om huruvida det kan vara något i deras plastproduktion som gett upphov till extra stark lukt. Senare i år ska miljöförbundet besöka företaget som en del i de kontinuerliga kontroller man gör.

På Polykemi hade man på tisdagen inte funnit något avvikande i produktionen.

– Vi jobbar med att utreda detta, men vad jag kan se har det inte hänt något speciellt under natten. Det behöver inte heller vara från oss lukten kommer den här gången. Det kan vara från färjorna, men också från Energiverkets skorstenar, säger Thomas Pettersson, kvalitets- och miljötekniker på Polykemi.

Polykemi har fått klagomål på ovälkommen lukt tidigare, men företaget hänvisar till de kontroller som görs internt och som visar att förhållandena i arbetsmiljön är helt i linje med de regler som finns.

– Det som kan lukta ibland är vid uppstarten av en extruder (maskin), då man tar ut gammal plastmassa. Visst måste man ha munskydd vid den hanteringen, men det räcker för att det inte ska vara farligt. Och då lukten kommer ut utanför fabriken blir den så utspädd att den inte är hälsofarlig för allmänheten, säger Thomas Pettersson.

Ystad fick under 2010 kritik av Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund, för att utsläppen från färjorna kunde vara farliga för hälsan. Sedan dess har utsläppen av partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid varit under gränsvärdena för miljökvalitetsnormerna (MKN) och även under det nedre tröskelvärdet (NUT), både i mätningar utförda av Miljöförvaltningen i Malmö och av Ystads kommun.