Böcker

Engagerat om den mäktigaste maffian

Böcker Artikeln publicerades

Bo Bjelvehammar har läst om maffian i södra Italien.

Tomas Lappalainen

En bok om maffian i Kalabrien

Fischer & Co

Kalabrien är en region i södra Italien, lite grovt sagt är det landet söder om Neapel och norr om Sicilien. Det är ett område med en underskön natur, en rik historia med rötterna i grekisk kultur. Kalabrien har ett stort antal små byar med människor, som bemöter främlingar med värme, generositet och omtänksamhet.

Regionen är omgiven av vatten, såväl det Joniska som det Tyrrenska havet. Bortom detta med skönhet och en rik historia finns det annat inslag i Kalabriens landskap, som är värt att känna till, ´Ndranghetan, maffian. Det är den rikaste och mäktigaste maffian i hela Italien, starkare, effektivare och bättre på att verka under jorden än både maffian på Sicilien och den i Neapelområdet.

Det sägs att kriminella organisationer i södra Italien bidrar till 11,5 procent av Italiens totala BNP, verksamheten har alltså en gigantisk omfattning.

Mer än 60 klaner från Praia a Mare i norr till Melito di Porto Salvo i söder arbetar inte bara i södra Italien, utan över hela landet och har förgreningar och nätverk i flera europeiska länder. Verksamhetsfältet är väl differentierat, allt från en omfattande kokainhandel, arbeten med stora vägbyggen, lokalpolitik och beskyddarverksamhet.

Det är lättare att finna fält, där maffian inte arbetar och de har många goda vänner i länder som Colombia och Turkiet. De har pengar från sin egen affärsverksamhet, de får pengar från den italienska staten och även från den Europeiska Unionen. Dessutom kontrollerar maffian affärsverksamheter utomlands, som i Tyskland där de styr över ett nätverk av trehundra pizzerior.

Blodsbanden är starkare hos maffian i Kalabrien än inom Casa Nostra och hos Camorran. Det finns heligheter för denna maffia som obrottslig lydnad, hämndens starka väsen och klanens heder. Boken inleds med ett mord i Duisburg i Tyskland i augusti 2007, då sex unga män dör, eller snarare avrättas. Detta visar tydligt på denna kärna i idésystemet, hämnd och heder.

För att förstå dessa mord 2007 måste man söka förklaringar långt tillbaka i 1970-talet, så länge hade det funnits tecken på en blodig uppgörelse.

Tomas Lappalainen är väl inläst på ämnet, han har rest i byarna, han har träffat åklagare, poliser och motståndsmän mot maffian. Han söker även förklaringar i Italiens historia, han deltar i ceremonier och högtidsfester för att förstå och kunna förklara. Han ger trådar bakåt till filosofer och diktare.

I ett omfattande personregister finns det minst trehundra namn. Det blir stundtals tungt och störande med alla dessa namn, årtal och personer.

Det finns flera förklaringar till maffians starka ställning på olika håll i Italien, en stark faktor är att de flesta människor känner en stark aversion mot fenomenet stat, detta visas på skilda sätt, som i detta ordspråk från Reggio.

]"Den som inte stjäl från staten hamnar i helvetet." Det finns en djup känsla hos många människor att staten är en olycka, liksom jordbävningar, svåra ras vid översvämningar och svåra sjukdomar. Av detta följer att staten ska bekämpas, så säger småfolket, så säger prästerna och så säger maffialedarna, kring detta finns ett djupt och varmt samförstånd.

Detta är inget som kommit till i nutid, det finns som ett naturligt inslag i både det lilla och det stora samhället, lika självklart som en stadsmur med fundament från 1100-talet.

Jag är full av beundran för prästernas aktiva roll i samhällsbygget, de arbetar aktivt för att de små människorna ska få det bättre. De sitter inte på unkna ämbetsrum och bleknar och betraktar genom fönstret livet utanför.

Tomas Lappalainen betonar religionens roll och de historiska traditionernas betydelse för maffians styrka i Kalabrien, han skriver för det mesta med engagemang och närvaro och med stor kunskap i ämnet, det gäller dock inte när han irrar bort sig i detaljer och hamnar på sidospår som blir återvändsgränder.