Borrby

EU-bidrag ska säkra biografens framtid

Borrby Artikeln publicerades

Biograf har fått Leader-bidrag på 600 000 kronor för att digitalisera sin utrustning. ”Med en digitalisering öppnar sig alla möjligheter”, säger Annika Westergren, projektansvarig i föreningen.

Senaste Harry Potter-filmen och Piraterna i Karibien står i sina lådor i den lilla foajén, färdiga att skickas tillbaka till distributören efter genomförd visning.

– Sådana där gamla rullar kommer man inte att kunna använda länge till, konstaterar Christer Dahlquist, biografföreningens sekreterare.

Kassören Annika Westergren, som driver digitaliseringsprojektet, nickar instämmande. De har fått allt svårare att visa de filmer de vill.

– Vissa filmer kommer vi inte att få hit i höst eftersom de inte finns på 35 millimetersfilm. Och det är ett problem som accelererar.

Ödesfråga

De biografer som inte hängt med i den tekniska utvecklingen har fått allt färre analoga filmkopior att slåss om. Vissa filmer distribueras numera endast i digital version. Det är fallet med de många filmklassiker som föreningen hade hoppats kunna visa i en särskild onsdagssatsning.

Därför är digitaliseringen en ödesfråga för biografen, det är Annika Westergren och de andra i styrelsen överens om.

– Får vi inte genomfört digitaliseringen kommer biografen att dö, menar hon.

För ett år sedan började föreningen söka pengar till den nödvändiga upprustningen. Svenska filminstitutet sade nej. Därför blev glädjen stor när föreningen istället beviljades Leaderbidrag på 600 000 kronor.

– När en film har Sverigepremiär kommer vi också att kunna visa den samma dag, konstaterar Annika Westergren.

Fler frivilliga

750 000 kronor skulle de behöva för att köpa nödvändig utrustning, enligt förra årets beräkningar. Men föreningen har sökt bidrag från Filminstitutet ännu en gång och hoppas även på att priserna på den tekniska utrustningen gått ner. Under nästa år, kanske redan till våren, beräknar de därför att kunna ersätta de gamla tyska filmprojektorerna från 1939 med nya, digitala. På tippen lär de gamla maskinerna dock inte hamna. En och annan analog filmrulle kan ju dyka upp i framtiden. Och maskinerna är en del av biografens historia.

Föreningens styrelse har också flera idéer om sidoaktiviteter för biografen, som en filmverkstad för barn.

Dessutom har man sökt bidrag från kommunen - för att ha råd att söka bygglov för en skylt till fasaden, och på så vis göra biografen mera synlig.

Men en vital ingrediens saknar styrelsen fortfarande:

– Vi behöver vara fler som hjälper till på bion. Det är en ideell förening och idag gör sexmannastyrelsen allt.