Brösarp

Politiker inbjudna att diskutera byaplan

Brösarp Artikeln publicerades

Kommunens översiktsplan för Brösarp från 2002 gäller inte längre. Den ska revideras. Och inför detta har Byagillet tagit fram en "Byaplan" som de hoppas får ligga till grund i det arbetet.

Och med anledning av vad som är på gång har Byagillet i kväll klockan 19 bjudit in några av kommunens politiker, med postadress Brösarp, till en dialog med allmänheten. Och detta viktiga möte kommer att hållas i Brösarps Konsthall.

Kommunalrådet Torgny Larsson (S) och kommunfullmäktiges ordförande Margith Svensson (M) har tackat ja till inbjudan.

– Vår främsta uppgift nu är att få barnfamiljer till Brösarp, säger Gun-Britt Johansson, ordförande i Byagillet. Och naturligtvis också företagare. För att lyckas med det måste vi ju kunna erbjuda bostäder, en bra skola, fritids- och rekreationsområden, bättre kollektivtrafik till/från Ystad och en bredbandsutbyggnad så att även kransbyarnas behov kan tillgodoses.

Bland de övergripande målen och visionerna finns önskan att Brösarp ska växa balanserat, att den lediga tomtmarken blir såld och bebyggd så att bykärnan förtätas på ett naturligt sätt.

– Brösarp ska fortsatt vara en by där livskvalitet och trivselvärden är ledord och där omsorgen om byn och medmänniskorna är en del av vardagen, säger Gun-Britt som tillsammans med Jan Bergström, Bodil Nilsson och Leif Richard tagit fram förslaget till Byaplan 2011.

De har lagt ned ett enormt arbete på detta, med remissrunda bland traktens föreningar och organisationer och även frågat enskilda. Planförslaget ska fastställas på Byagillets årsmöte den 28 februari.

De omskrivna stolpahusen och radbyn som projekterats på marken Brösarp 5:5, etapp 1, har Byagillet efter många turer, sagt ja till.

– Vi vet att folk i byn inte tycker om detta eftersom området är det enda rekreationsområde vi har här i Brösarp. Andra områden här omkring är belagda med naturvårdsrestriktioner, säger Gun-Britt. Vad som nu står på spel är etapp 2 en fortsatt utbyggnad av Brösarps 5:5. Det beslutet måste kommunen inhibera annars blir det folkstorm.

Det handlar bland annat om fotbollsplanen och tillhörande parkeringsplats. Och det förslaget har fått Brösarpsborna att se rött. Något alternativt förslag för en idrottsplats har inte erbjudits från kommunens sida.

– Brösarps IF som precis som Tomelilla IF spelar i division 4 vill i stället satsa på att bygga en ny klubbstuga, säger Gun-Britt. Och för att bygga lägenheter finns mark, som visserligen Riksbyggen äger, men som kommunen är intresserad av att köpa. Där skulle kunna byggas lägenheter för både äldre och ungdomar som nu måste flytta härifrån på grund av bostadsbrist. Jag hoppas att mötet i kväll ska ge svar på en del av de många frågor vi har att ställa.