Brösarp

Uteförskolan blir försenad

Brösarp Artikeln publicerades

Utsiktes förskola i Brösarp ska som YA skrivit tidigare certifieras som ”Ur och skur förskola”. Det är Friluftsfrämjandet som gör bedömningen och sitt godkännande utifrån den ansökan de fått in från förskolan.

Vad Utsikten inte kände till var att minst hälften av förskollärarna måste gå en speciell Ur och Skur utbildning och examineras innan förskolan får sitt godkännande från Friluftsfrämjandet.

Och den utbildningen, som är en högskoleutbildning, går nu förskollärare Kathrine Cronvall som räknar med att vara klar med sin examen i mars.

– Vi är redan ute mycket och arbetar efter Ur och Skurs pedagogig, säger Kathrine. Den går ut på upplevelsebaserat lärande. Naturen är en viktig del i detta och vår uppgift blir att försöka lära barnen att förvalta den till kommande generationer. På Ur och Skur förskola lever man efter ett ekologiskt synsätt och lär barnen kretsloppstänkande, att sortera sopor och försöker skapa ett intresse för naturen.

I mitten på mars räknar Utsikten med att få sitt certifikat.