Agera om tonåringen är deprimerad

Familj Artikeln publicerades
Ett barn eller ungdom som drar sig undan, blir tyst och inte längre verkar tycka att något är roligt är tecken man ska ta på allvar.
Foto:Shutterstock.com
Ett barn eller ungdom som drar sig undan, blir tyst och inte längre verkar tycka att något är roligt är tecken man ska ta på allvar.

Den dåliga nyheten är att lättare psykisk ohälsa hos unga ökar, upp till var tredje ungdom visar tecken på depression. Den goda nyheten är att lättare depression ofta är enkel att behandla, men viktig att ta på allvar.

Rasmus, 16, drog sig undan mer och mer. Satt ensam på sitt rum och spelade. Inget var roligt längre. Sa inte mycket, vände på dygnet.

– Jag tänkte först att det handlade om vanligt tonårsbeteende, och försökte få med honom på familjeaktiviteter, berättar Rasmus pappa Sam.

Sam och Rasmus mamma Malin försökte prata med sonen, få honom att bjuda hem kompisar och gå på bio. Göra saker. Men Rasmus var inte intresserad. Malin, som var orolig över sonens ändrade beteende, trängde sig på, som hon själv beskriver det. Hon ställde frågor, pratade och satt stundtals bara tyst på sonens sängkant.

– En kväll började han prata. Han berättade att han kände sig misslyckad, tråkig, ensam. Att det inte var så konstigt att han inte hade några vänner, att det aldrig skulle bli något av honom. Att han faktiskt inte hade någon lust att leva längre, säger Malin.

Malin och Sam sökte hjälp omedelbart. Via ungdomsmottagningen fick Rasmus en samtalskontakt och även föräldrarna fick hjälp med att stödja sonen. Efter bara någon månad vände situationen. Numera är Rasmus betydligt mer öppen, han skrattar och är med på saker. Depressionen har läkt.

– När ett barn drar sig undan och inte längre verkar vara sig själv, ger uttryck för stark självkritik och inte tycker något är roligt, då ska man ta det på allvar, säger Katarina Laundy Frisenstam, leg psykolog och doktorand på Sahlgrenska Akademin.

Där pågår ett projekt som leds av professor Peter Friberg där man följer 4 000 barn i 10-13-årsåldern under tio år. Katarina Laundy Frisenstams roll är att med hjälp av övningar i medveten närvaro ge barnen verktyg att hantera sitt känsloliv.

– Det finns tecken på att psykisk ohälsa hos ungdomar i det närmaste kan liknas vid en epidemi. Då behöver vi vuxna finnas där, lyfta på locket, visa att vi bryr oss och att det finns hjälp att få. Försök förmedla att de här tankarna kommer att gå över när personen i fråga är frisk.

För det är mycket viktigt att ta ungas ihållande nedstämdhet på allvar. Så fort som möjligt.

– Den främsta dödsorsaken bland personer under 30 år är självmord. Det är alldeles för många i dag som under allt för lång tid lider av psykisk ohälsa i onödan, säger Urban Pettersson Bargo, vd på WeMind Psykiatri.

Ledsenhet, sorg, oro och nedstämdhet är en del av livet - även för barn och tonåringar.

– Vissa saker kan man inte skydda sig eller sin ungdom ifrån. Kris, sorg och ledsenhet är sunda känslor och inget man ska vara rädd för. Men om känslorna håller i sig en längre period, då kan man behöva stöd för att ta sig vidare, säger Urban Pettersson Bargo.

Med rätt behandling är mildare depression och lättare psykisk ohälsa relativt enkel att behandla. Så länge man får rätt hjälp, vill säga. Det är viktigt att få vård enligt gällande vårdprogram, något som inte alltid är självklart.

– Om inte behandlingen gett resultat efter sju-tio behandlingstillfällen bör man ta sig en funderare, säger Urban Pettersson Bargo, som efterlyser större transparens inom psykiatrin.

Som förälder bör man se till att bli involverad i behandlingen. Gå till en legitimerad psykolog och kräv att få veta hur behandlingen utförs.

– Ju snabbare man får hjälp med sin depression, desto lättare är det att fort bli frisk, poängterar Urban Pettersson Bargo.

TT

Fakta

Tecken att ta på allvar

+ När en person börjar dra sig undan, inte längre verkar vara glad, ger uttryck för självkritik, inte tycker något är roligt, då bör man vara vaksam.

+ Andra varningssignaler kan vara dålig sömn, ont i magen, ont i huvudet, oro eller att personen vänder på dygnet.

+ Om din ungdom pratar om att han eller hon är värdelös, inte ser någon framtid och kanske till och med vill ta livet av sig, då är det viktigt att vara medveten om att det är sjukdomen som talar, inte personen själv.

Källa: Katarina Laundy Frisenstam, leg psykolog och doktorand.

Ställ krav på behandlingen

+ Depression är en sjukdom, precis som en förkylning eller vinterkräksjukan. Numera är det inte heller lika tabubelagt att söka hjälp för nedstämdhet, eftersom det i dag finns en utbredd kunskap om att depression inte är något tecken på svaghet, utan något som kan drabba precis vem som helst.

+ Depression är ofta en lättbehandlad sjukdom som kan behandlas med samtal, medicin och med olika övningar. Det är dock viktigt att vända sig till legitimerad personal, och att se till att bli involverad i behandlingen, något som inte alltid är så enkelt.

+ Börja med att ställa frågan om behandlingen ges enligt gällande vårdprogram, det är en form av varumärkesgaranti. Det görs tyvärr inte alltid, men borde vara ett grundläggande krav.

Källa: Urban Pettersson Bargo, WeMind psykiatri.

TT

Visa mer...