Helena Ländin och Kent Joneby

Familj ,
Foto:

Artikeln publicerades 10 mars 2017.

Helena Ländin och Kent Joneby, Lövestad, fick en dotter den 12 januari. Vid födseln vägde hon 3 734 gram och var 50 cm lång och ska heta Stina.