Prata med barnen om skilsmässa

Familj Artikeln publicerades
1För ett mindre barn är det svårt att ta in det abstrakta i att mamma och pappa inte älskar varandra längre.
Foto:Shutterstock.com
1För ett mindre barn är det svårt att ta in det abstrakta i att mamma och pappa inte älskar varandra längre.

En skilsmässa är ofta en kris för alla i familjen, inte bara de två vuxna som separerar. Även om det i många fall är lättare sagt än gjort, är det viktigaste du kan göra för dina barns framtid att höja dig över din egen ilska och sorg och sätta barnens intressen i fokus.

Samtalet runt köksbordet som man kommer att minnas för evigt. Dagen då mamma och pappa berättar att de ska flytta isär. Att behöva berätta för sina barn att man splittrar den enda familj de hittills har känt är såklart riktigt tufft för de allra flesta, men det du gör för dina barn är trots allt inte att förstöra - det är att göra det bästa av den situation ni befinner er i.

– Alla skilsmässor är olika, men så länge separationen hanteras väl av de vuxna klarar de flesta barn att hantera skilsmässan på ett relativt bra sätt. Ibland blir det till och med bättre för barnet efter en skilsmässa än om föräldrarna hade fortsatt leva tillsammans trots att de inte har en fungerande relation, säger Sara Skoog, kurator på Rädda barnens centrum för barn och ungdomar i kris.

Hon träffar många familjer där det har gått snett vid en separation, och vet att nyckeln till en god skilsmässa för barnen är fungerande kommunikation mellan föräldrarna.

Sara Skoog menar att det viktigaste är att ha barnets behov i fokus, oavsett hur arg, frustrerad och sviken man känner sig av sin partner. I första skedet, när barnet eller barnen ska få reda på vad som kommer att hända, vill hon uppmuntra till att man sätter sig ned hela familjen för samtalet.

–  Prata med barnet tillsammans och försök samarbeta. Var tydliga och gör det i en god stämning. Berätta att ni älskar barnet precis lika mycket fortfarande även om ni inte längre älskar varandra.

Hur mycket man ska förklara tycker Sara Skoog beror på hur gammalt barnet är. För ett mindre barn är det svårt att ta in det abstrakta i att mamma och pappa inte älskar varandra längre, då handlar det mer om att ge så konkret information som möjligt - om hur ni kommer att bo i framtiden, om att han eller hon får träffa båda sina föräldrar lika mycket och så vidare.

Större barn behöver mer förklaringar. Men viktigast är att finnas till hands känslomässigt och att lyssna in barnets frågor och funderingar.

– Man kan inte säga nog hur mycket man tycker om sina barn i en sådan situation. Tala om för dem att ni älskar dem, och visa att ni finns där för att prata om de vill. Det är lätt att gå upp i sina egna känslor, men man måste försöka höja sig över det och lyssna in barnets behov, säger hon.

Det är inte ovanligt att barn som har gått igenom en skilsmässa upplever att deras föräldrar har undvikit att prata om känslor, säger Sara Skoog. Från föräldrarnas perspektiv kan det ofta handla om att försöka skydda sina barn från det jobbiga, men samtidigt kan det få som konsekvens att barnen känner sig utestängda.

–  De flesta barn vill prata. De kanske inte vill göra det just när föräldern vill, men behovet brukar finnas. Våga ta initiativ och fråga, och om du inte får svar, berätta att du finns där när de vill prata, säger hon.

Hon tror också att föräldrar kan vara rädda att lägga över sina egna känslor på barnet, och därför håller igen. Men de flesta vuxna har egentligen rätt bra koll på vilka känslor som ska delas med barnet och vilka som man bör ge utlopp för på annat håll, tror hon, och barn behöver få känna sig inkluderade.

– Barnen har rätt att vara med. De ska inte behöva bestämma något, för besluten är de vuxnas, men det är viktigt att fråga och lyssna in hur barnen vill ha det. Ju mer delaktiga barnen får vara i processen, desto bättre blir det för dem i längden. (TT)

Fakta

Råd till föräldrar i skilsmässa

Försök sätta era egna känslor åt sidan och samarbeta för barnens skull. Ha ett barnperspektiv på situationen, vad kan jag göra konkret för att hjälpa mitt barn? Hur upplever barnen det, hur blir det bra för dem?

Prata inte illa om den andra föräldern inför barnet. Det blir som att prata illa om halva barnet och det gör ont.

Skilj på vilka känslor du kan dela med barnen och vilka du ska ta ut hos någon annan som klarar att härbärgera dem.

Berätta för barnen att du är ledsen, men bearbeta inte dina känslor hos dem. Barn ska inte behöva trösta sina föräldrar.

Barn tar ofta på sig skulden när något händer i familjen, förklara därför att det aldrig är barns fel att föräldrar skiljer sig.

Dra inte in barnen i era konflikter mer än nödvändigt, de ska få ha sin egen relation till sina föräldrar. Prata i stället på ett lugnt sätt om att ni föräldrar inte alltid tycker samma sak.

Låt inte barnet vara budbärare mellan er, det är ett tungt ansvar för ett barn.

Ge information om vad som kommer att hända. Barn hör mer än man tror och ibland drar de fel slutsatser, försök förebygga det.

Lyssna in vad barnet har för frågor och uppmuntra till samtal.

TT

Det finns mycket hjälp att få

Sök hjälp för att undvika långdragna konflikter som drabbar barnen. Alla kommuner har någon form av familjerådgivning som du når genom att ringa växeln eller söka hemsidan. Rädda Barnen har en föräldratelefon dit man kan ringa för stödsamtal, telefonnummer 020-786 786, och på Myndigheten för familjerätt och föräldrastöds hemsida mfof.se finns mycket material att ta del av.

TT

Visa mer...