Fritiden

Klippte av kostymslagen

Fritiden Artikeln publicerades

Arkitekten Erik Friberger var kommunist, hade tjänstefolk och klippte av kavajslagen för att de inte fyllde någon funktion.

En paviljong, skapad i Erik Fribergers anda, har som bekant byggts på Sankt Knuts torg som del i 75-årsjubileet av Fritidsutställningen då det nyskapande fritidshuset visades för första gången.

I går kom Anna Friberger, dotter till den radikale arkitekten, till Ystad och berättade med värme om sin far arkitekten. Han var egentligen före sin tid. Paviljongerna blev aldrig några storsäljare. Ett hus finns kvar, Villa Sommarlek i Hemmeslöv utanför Båstad. I går skulle egentligen kulturinventeraren Paul Hansson berättat om sitt arbete med restaureringen av villan. Men ett missförstånd om tiden gjorde att stadsarkitekt Ulf Karmebäck i stället fick berätta om sina tankar om Fribergers arkitektur. Det är Karmebäck som ritat den Fribergerinspirerade paviljongen.

Ystads avgående stadsarkitekt hade också bjudit in Anna Friberger till föreläsningen.

- Min far var radikal, fast inte på alla vis, sade hon och berättade att familjen hade hemhjälp, trots faderns vänstersympatier.

Familjen bodde i Göteborg, i ett hus på stolpar som byggts i franske arkitekten Le Corbusiers anda. Huset hade ritats av Friberger.

Funktionalismen var hans ledsjärna, allt onödigt skulle tas bort. När den tidens arkitektelit träffades, försökte Gunnar Asplund, Erik Friberger och Sigurd Lewerents överträffa varandra i att bjuda på enkel förtäring: En polkagriskaramell i vatten eller lite torrt bröd med möglig ost.

- Vi hade en gång alla fått manchesterkostymer, men då såg far till alla slagen klipptes bort, sade Anna Friberger.

I Paul Hanssons frånvaro berättade sedan Ulf Karmebäck om hur han utgått från ett fotografi som togs 1936 på fritidsutställningen. På bilden syns paviljongen som uppfördes i parken bakom Nya Rådhuset. En bukigt svällande Citroën är parkerad under huset, som om den gamla tiden möter den nya.

Precis som Fribergers hus är Ulf Karmebäcks replik byggd i moduler. Påtvå dagar kan man montera huset. Lösningen är flexibel. Man kan bygga till och lägga till sektioner. I Villa Sommarlek fanns två ingångar, en för direktörsfamiljen som bodde i huset, en för tjänstefolket.

Den 10 augusti klockan 13 kommer i stället Paul Hansson till Ystad för att hålla föredrag.