Gästkrönika

Egenföretagare skattar för motion

Gästkrönika Artikeln publicerades

Om man är anställd på ett svenskt företag kan man, om arbetsgivaren vill betala, få friskvård och enklare motion betald, utan att behöva skatta för det.

Arbetsgivaren får dra av pengarna för sina anställdas gymkort, massage eller entrébiljetter till simhallen, och räkna det som vilken kostnad i företaget som helst. Även enklare personalvård som frukt och kaffe i fikarummet räknas som utlägg i verksamheten, så länge alla anställda kan ta del av det.

Enligt Skatteverket finns det inga beloppsgränser för hur stora kostnaderna får vara, men det är inom rimlighetens gränser. Ett vanligt gymkort på orten, eller andra enklare motionsaktiviteter för ungefär samma kostnad är okej att ersätta. Specialsporter som kräver mycket utrustning och instruktionspass med personlig tränare är det inte.

En grupp (som jag själv delvis tillhör) omfattas inte av detta, och det är alla egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag. Från början kan det ha berott på skattetekniska skäl, lagen var otydlig med vilka avdrag som skulle få göras, och gränsen mellan privata kostnader och utlägg för friskvård ansågs vara för vag. Men sedan snart tio år tillbaka har reglerna varit tydligare, och trots att det årligen skrivs motioner om frågan i riksdagen, står egenföretagarna ensamma utan möjlighet till avdraget.

Senast fråganvar uppe i skatteutskottet avslogs förslaget med anledningen att friskvård ligger för nära personliga levnadskostnader för att motivera avdrag, och att man inte fann tillräckliga skäl till att ändra på lagen. Trots att det är utgifter som anställda anses ha rätt till skattefritt.

Det är märkligt att politikerna i skatteutskottet inte kunde hitta tillräckliga skäl för att låta enskilda näringsidkare få lov att dra av kostnaden för sin egen enklare motion och annan friskvård på samma sätt som företag får göra för sina anställda. Kanske hoppas man på att egenföretagare tar ansvar för sin egen hälsa i alla fall, eftersom de har ett betydligt sämre skydd vid sjukdom, och således tjänar mer själva på att investera i förebyggande hälsoarbete, oavsett om pengarna är skattade eller inte.

Man skulle kunnadiskutera hur bra det egentligen är att just motion och annan friskvård skall vara avdragsgillt för någon, men att låta alla utom egenföretagare träna skattefritt är bara idiotiskt tänkt. Det visar på en misstro mot dem som driver enskilda firmor, och den är rätt opassande om man vill ha fler som vågar satsa på sin egen heltidssysselsättning i stället för att ha en fast anställning.

Det finns ett par förslag på kö i riksdagens motionsfora om att ändra reglerna om friskvårdsavdrag, förslag som kommer att behandlas av skatteutskottet nu i vår. Kanske kan politikerna hitta tillräckliga skäl till att ändra reglerna den här gången.