Gästkrönika

En sund dos misstro, tack

Gästkrönika Artikeln publicerades

Romska familjer har registrerats i stora databaser hos polisen i Skåne som ”kringresande”.

I USA har den nationella säkerhetsmyndigheten NSA tvingats erkänna omfattande övervakning av medborgare, företag och andra länders regeringar. Sverige i sin tur samarbetar med NSA och bortom läckorna är det oklart hur omfattande den statliga avlyssningen och registren egentligen är.

Övervakningskameror har blivit vardag i butiker, i kollektivtrafiken och på offentliga platser. Det som skrivs på nätet lagras i en databas någonstans långt bort, internetleverantörer håller koll på vem som mejlar vem, och vanliga mobiltelefoner är byggda för att spåra plats och innehåll för all kommunikation.

Det är svårt att bli riktigt förvånad när nästa nyhet kommer om hur till synes privat och irrelevant information lagras och används. Eller när en av världens största mobiltelefontillverkare utrustar nästa modell med fingeravtrycksläsarlås.

När någonting nytt utvecklaskommer det förr eller senare troligen att användas. Oro för liv, hälsa och säkerhet leder lätt till ökade kontroller och regleringar, allt med goda intentioner. Sökbara register kan vara användbara för kommersiella intressen. Det finns alltid en efterfrågan på effektivare system, personligare upplevelser och bättre erbjudanden.

Många registrerar sig gärna frivilligt och delar med sig av den personliga datan som en sorts digital handelsvara. Smarta databaser kan vara både dröm och mardröm beroende på vem som kan söka i dem. 

Oavsett vad man tycker om den allt mer digitaliserade utvecklingen är det naivt att tro att den skulle kunna gå att stoppa om man bara försökte. Fler olagliga register, läckor och missbruk av information kommer att avslöjas. Å andra sidan ökar mängden fantastiska tjänster och innovationer som gör vardagen lättare och världen bättre.

En digital värld är en övervakad värld, och det enda skyddet som är hållbart i längden är att lära sig att förhålla sig till riskerna och känna till vilken makt man överlåter åt andra. Staten måste utkrävas ansvar och transparens, och det är inte rimligt att utöka samhällets inflytande i privatmoraliska frågor. Den information som finns kommer att missbrukas, och inte ens i en demokrati kan man utgå från att alla alltid har goda syften.

Registreringen av ”kringresande”hos Skånepolisen visar hur lätt det varit att böja på regler, och hur fel det kan bli när myndigheter missbrukar makt och möjligheter. Det är lätt att säga att man inte har något att frukta om man inte har något att dölja, men i registren över romer kartlades gamla och unga som aldrig någonsin varit misstänkta för något brott.

Varje nytt förslag om övervakning eller nya register förtjänar att bemötas med misstro och insikten att det förr eller senare kommer att missbrukas.

Johanna Nylanderär marketing- och PR-manager i Köpenhamn.