Insändare

Vi gör plats för 5 000 nya skattebetalare

Ortsdatering Artikeln publicerades
.
.

Nuvarande Ystads hamn kräver redan idag en stor kostnad för underhåll då dess tillstånd är så dåligt att den är på väg mot en total ombyggnad. Dessutom krävs det ytterligare kostnader för hamnen då Polenrederierna har köpt nya färjor som kräver större djupgående på nio meter för de idag muddrade rännorna på sju meter.

Det medför att kommunen står i inför en betydande kostnad för muddring och ombyggnad av hamnen. Varför då inte lägga den kostnaden som uppstår när man rustar upp den gamla hamnen på ett helt nytt färjeläge med moderna anläggningar för färjornas angöring.

Dessutom kommer flytten att medföra att stora ytor frigörs för attraktiv byggmark för 2 500 bostäder, vilket medför stora skatteintäkter från de cirka 5 000 nya skattebetalarna. Det gör ju att Ystad växer.

Det är denna övergripande syn på sakernas tillstånd som saknas i Hans Edméns insändare. Det verkar som att de positiva sidorna helt har gått honom förbi när han angriper byggandet av den nya hamnen. Dessutom tar han en del argument helt ur luften som han sedan använder sig av för sin kritiska hållning.

Hans Edmén måste vara medveten om att i alla projekt finns det ett visst mått av risktagande som framsynta människor är beredda och ta. Skulle vi styras av bakåtsträvare så skulle samhället stå still, inga bostäder skulle byggas, företag skulle inte startas, nya uppfinningar skulle inte tas fram, hamnar inte byggas.

Visst har Ystad en stor låneskuld som till stor del uppkom under Alliansens tid. Men det är ju inte så att vi inte fått något för pengarna. Eller menar Hans Edmén att vi inte skulle byggt Nedraby Vattenverk för att framtidsäkra vattenförsörjningen, likadant med reningsverkets klimatsäkring, eller skulle vi inte byggt vårt fina badhus utan stannat kvar i det sönderrostade Fritidsbadet. Naturligtvis tror jag inte att han skulle vilja det.

Det inser väl alla att när man investerar i kommunen så är det något positivt och utvecklande. Men naturligtvis kommer en strikt ekonomisk uppföljning att göras under hela byggtiden av hamnen, liknande den som gjordes under byggandet av idrottshallarna och badhuset.

Avslutningsvis får jag intrycket när jag läser Hans Edméns insändare om det inte är så att han vill lägga ner all hamnverksamhet och isolera Ystad från kontinenten och Bornholm?

Men det kan jag försäkra Hans Edmén att det är något som vi i den styrande majoriteten absolut inte vill göra. Vi vill istället att Ystad Växer.

Lars Toftemar (S)