Insändare

Akutverksamhet i Ystad behövs

Sjukvård Artikeln publicerades
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Ingrid Lennerwald (S) svarar mig i YA 29 december och menar att det är trams att regeringsförslaget om högspecialiserad sjukvård skulle kunna påverka kirurgin i Ystad. Jag uttryckte i min insändare oro över vilka effekter ett regeringsförslag om att koncentrera sjukvård skulle leda till om det införs i de föreslagna snabba takten.

Det är bekymmersamt om Ingrid Lennerwald, som är en mycket kunnig och erfaren politiker inom hälso- och sjukvård, inte ser att regeringens hast i förändringar absolut kan komma att drabba även Ystad sjukhus.

Det tankefel som Ingrid Lennerwald gör när hon tror att regeringens förslag gynnar de små sjukhusen är att hon inte har insett att man måste ha en bred kirurgisk träning för att hantera akuta fall. Det är stor skillnad på att vara specialiserad och göra rutinoperationer där man har övning ofta och på många liknande patienter, och att kunna utföra operationer akut av varierande slag där kirurgen kanske bara träffar på liknande fall ett fåtal gånger per år. Problemet ligger också i att få tillgång till kompetens och personalförsörjning. En kirurg som bara ägnar sig åt planerade bråckoperationer får inte den träning som behövs för att sedan kunna ta något helt annat akut.

YA den 29 december.
YA den 29 december.

Av Ingrid Lennerwalds svar kan man få intrycket av att det är bara ett fåtal specialfall som berörs, men jämförbart med dagens definition av högspecialiserad sjukvård rör det sig om hela fem procent av all sjukvård och för kirurgi en ännu större andel. Den statliga utredning som ligger bakom förslaget har namnet "träning ger färdighet" och förespråkar kraftfull koncentration av ett stort antal olika ingrepp till mycket få sjukhus. Men den problematiserar inte det jag oroar mig för – kompetensförsörjning på det akuta, det varierande.

Hur skulle detta kunna vara bra för de små sjukhusen? Låt oss leka med tanken att till exempel stora delar av Skånes bråckoperationer skulle göras i Ystad men ingen annan planerad kirurgi. Detta skulle säkert leda till bra kvalitet för just dessa operationer. Men att det går ut över förmågan att göra andra operationer och ha tillräckligt med kompetens för att försörja en akutverksamhet är klart. I vissa fall ska vi acceptera ett utbyte, men konsekvenserna menar jag måste utredas först. Det har ju du Ingrid Lennerwald också skrivit under på tidigare i en gemensam debattartikel.

Det är först när vi har en gemensam problemförståelse som vi också kan verka för att mildra effekterna. Befolkningen i sydöstra Skåne har också rätt till en god sjukvård och då behövs den akutverksamhet som finns i Ystad i dag. Det hoppas jag Ingrid Lennerwald kan hålla med om.

Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande Sus och södra regionvårdsnämnden