Insändare

Äldre är ofta otrygga i sina hem

Äldreomsorg Artikeln publicerades

I Sverige lever många äldre i stor ensamhet. Avsaknad av anhöriga och vänner, eller anhöriga som bor i andra delar av landet. Men också för att många kommuner tycker de är för friska för att få bo på ett äldreboende.

Ensamma i sina hem. Inte alltid den bästa lösningen för äldre och ensamma männisor.
Foto: Richard Lyons/Shutterstock.com
Ensamma i sina hem. Inte alltid den bästa lösningen för äldre och ensamma männisor.

Och ensamheten kan bli extra stor under storhelger som då kan leda till ångest, depression och onödig oro.

Då kan en trygg hemtjänst vara räddningen för att bevara och upprätthålla livsglädjen.

Det dyker upp undersökningar att så många som över 30 personer från hemtjänsten dyker upp och i en grannkommun så var det nyligen 30 under en 14 dagarsperiod.

Otryggheten ökar när många och oftast helt okända personer från hemtjänsten kommer. Oron över att den okända personalen inte känner till ens behov är också en källa till oro och ångest.

För att ytterligare öka tryggheten inom hemtjänsten föreslår vi Kristdemokrater via vår riksorganisation att de avsätts prestationsbaserade medel till kommunerna för att förbättra personal kontinuiteten. Det ska fördelas till de kommuner som lyckas behålla eller minska antalet hemtjänstpersonal till max tio under en 14-dagarsperiod.

Vi vill även avsätta medel till för att införa en äldreboendegaranti så att alla äldre än 85 år ges en lagstadgad rätt till äldreboende när de själv anser att man behöver detta.

Ett välfärdssamhälle kan bedömas utifrån respekt och bemötande och omsorg av våra äldre. Det är så vi Kristdemokrater anser att samhället ska bemöta våra äldre.

Och vi ska inte glömma att det är våra äldre vi har att tacka för den välfärd vi nu har och skall förvalta den med respekt.

Katarina Ståhlberg (Kd)

Ledamot av vård och Omsorgsnämnden Sjöbo kommun