Insändare

Insändare: Är röda siffror bra för Polentrafiken?

Ystad Artikeln publicerades
-
-

Hamnpolitikern Kevin Rasmusson (S) och kommunalrådet Kent Mårtensson (S) vägrar fortfarande att presentera hur man ska finansiera en hamnutbyggnad öronmärkt ”Polentrafiken” för att rädda kvar godstrafiken via Ystad.

Ska kunderna, det vill säga rederierna Polferries och Unity Line, betala detta eller ska Ystads kommunala skattebetalare betala detta och vara med om fler neddragningar inom skola, vård, omsorg eller ska man låta godstrafiken till Polen gå till hamnar som staten och EU finansierar?

Är inte det logiska beslutet att flytta Polentrafiken till Trelleborg, Helsingborg, Malmö, Karlskrona eller andra hamnar som är färdigbyggda och som har plats och som har finansierat sina hamnprojekt via staten/EU eller privat (Stena line).

För Ystads del handlar det om en utbyggnadskostnad på 940 miljoner i etapp ett. Vad kostar och hur finansieras de övriga etapperna? Varför låste man nyligen via avtal in Bornholmstrafiken i inre hamnen tio år framåt när man ska flytta all trafik från innerhamnen? När anställs en projektledare?

Ystad har kämpat mot staten om infrastrukturs pengar för att driva den stora svenska import och exportindustrin till Polen via godstrafik in genom Ystad sedan tidigt 70-tal.

Hamnbolagets har nu visioner att via Dragongatan i Ystad tredubbla lastbilstrafiken till och från hamnen enligt samrådsprotokoll. Det är knivskarp konkurrens om denna trafiken och hamnarna bjuder under varandra för att överleva.

Bör inte Ystad dra sig ur de kommunala hamnkapprustningarna.

Ja, jag vill ha bort all godstrafik via Ystad hamn, den åsikten står jag för! Ystad ska inte ha en industrihamn. Dieselstanken/Luftutsläppen in över Ystads befolkning är fortfarande påtaglig och allvarlig.

Ystad bör satsa på en blomstrande passagerartrafik där Bornholmstrafiken och kryssningstrafiken genererar mer nettointäkter och passar bättre in med hamnstaden.

Ska ni sälja av 1500 lägenheter i hamnstaden eller ska ni sälja Ystad Saltsjöbad för att finansiera Polentrafikens livlina?

Ystads hamn och logistik visar ett helårsresultat på 3 224 000 kronor i sitt årsbokslut och jag har tagit del av hela årsbokslutet och vet att Polentrafiken gör en inte imponerande men dock liten vinst. Nu väntar vi på de ”röda” finansieringssiffrorna.

Joakim Strandberg