Insändare

Asylsökande är värda samma förutsättningar

Ortsdatering Artikeln publicerades

Jag får ge Göran Holmberg (YA 1 februari) rätt i att politiker ska prioritera mellan grupper, jag var otydlig där. Vi inom Vänsterpartiet tycker det är fel att ställa så kallade svaga grupper mot varandra.

De som prioriteras idag är varken pensionärer, funktionshindrade, eller asylsökande. Samhället ska bland andra uppgifter ge stöd till dem som så behöver, menar jag.

Vi i Vänsterpartiet för en politik för att stödja grupper med mindre inflytande i samhället. Därför stöder vi att folk ska kunna erhålla vård och omsorg även på mindre lokala platser (förlossningsvård i Sollefteå till exempel), vi är emot att assistansbidragen minskas eller tas bort, eller att sjuka ska tvingas arbeta.

Göran Holmberg tycker att de ensamkommande är mindre berättigade till stöd då de inte är medborgare och inte betalar skatt. Men de är ju asylsökande säger jag. Ska Sverige inte ge asyl till de som söker?

De söker asyl, de har ännu inte fått besked på sin asylansökan. Ska de straffas för det? Det är brist på arbetskraft i Sverige, här får vi arbetskraft när de lärt sig svenska.

Det är klart att det är dyrt att ta emot så många asylsökande som Sverige gjorde 2015. Men även om det är höga offentliga utgifter så stannar pengarna till största delen i landet i form av löner, ersättningar till de som hyr ut, inkomster till affärer där de asylsökande handlar.

Så även om utgiften är hög är det inte medel som försvinner. Mycket kommer tillbaka i form av skatt och moms.

Sveriges finanser är mycket goda, finansministern beräknar ett överskott på 60-70 miljarder för 2017 och då är kostnaderna för migrationen redan borträknade.

Till sist så är det så att enligt beräkningar skulle kostnaden för 9 000 asylsökande att gå i gymnasiet bli ungefär två miljarder, vilket är nästan samma summa som det skulle kosta att ha dem på förvar. Då är det bättre att de får syssla med något positivt tycker jag.

Mona Olsson

Vänsterpartiet Ystad