Insändare

Bankerna brister i sitt samhällsansvar

Ekonomi Artikeln publicerades
Ansvarslöst att inte hantera kontanter av bankerna, anser insändarskribenten.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Ansvarslöst att inte hantera kontanter av bankerna, anser insändarskribenten.

Heder till SPF Seniorerna för att man tar kampen mot bankerna och deras allt sämre kontanthantering. Förutom att frågan är utomordentligt viktig i sig och sak, så handlar det också om ytterligare ett ärende där folkets förnuft ställs mot maktetablissemangets förakt för folket.

Det är lätt att peka finger åt gångna tiders misstag och felbeslut, men vad med de beslut vi tar idag?

Framtidens dom kommer att bli hård över hur vi lät oss luras in i ett teknikberoende bortom all vett och sans. Teknifiering och digitalisering hyllas ohämnat, medan avigsidorna helst sopas under mattan. Hur stora dom än är.

Ett allt sårbarare samhälle bestående av allt hjälplösare medborgare. Samt naturligtvis all miljöpåverkan. Det långt största problemet.

Den ansvarslöshet som banker, näringsliv och politiker uppvisar i fråga om kontanter och kontanthantering är dessutom med och bidrar till ytterligare utarmning av landsbygden. Det synnerligen ogenomtänkta framtvingandet av ett kontantlöst samhälle verkar ha högsta prioritet. Uppenbarligen så ger man sig inte förrän man har fördärvat allting här i Sverige!

Sparbanken Syds marknadschef Andreas Narsell har följande analys: ”kontanthantering över disk är bara en av väldigt många tjänster som efterfrågas och har gått från att vara bankens grundfilosofi till att bli en väldigt liten del av bankupplevelsen”. (Citatet hämtat från Ystads Allehandas artikel den 13:e november.)

Vilket språk. Till hans försvar ska det dock sägas att Sparbanken Syd fortfarande erbjuder kontanter över disk. Ehuru budskapet i det han säges flaggar för något annat....

Johan Fjelkner, bankchef på Sparbanken Skåne, har nog varit på samma bankseminarium. Så här säger han: ”Efterfrågan av kontanthantering över disk har minskat väldigt mycket de senaste åren”.

Vad tror bankchef Fjelkner att det beror på?

För ett tag sedan var jag inne på SE-banken här i Ystad och strödde rosor. Det skulle jag kanske inte ha gjort? Nu har man lagt ner kontoret i Skurup, och i dagarna upphörde man med kontanthantering över disk nere på Hamngatan.

När bankerna själva inte tycks vara beredda att axla sitt samhällsansvar, så återstår väl bara lagstiftning. Kontor med minst 25 timmars öppettid jämnt fördelat måndag till fredag och med, märk väl, kontanthantering över disk, anser jag vara ett minimum för att få bedriva bankverksamhet.

Bankerna måste även kunna åläggas att etablera (och behålla) kontor där samhällsnyttan så kräver.

Carl Bengtsson (SD)