Insändare

De som saknar asylskäl tar plats från riktiga flyktingar

Jenny Piper ,

Det senaste året har man i svensk media kunnat se flera återkommande upprop med krav på att ge de så kallade ensamkommande från Afghanistan amnesti ”av humanitära skäl”.

Nästan 50 000 ensamkommande har de senaste åren kommit till Sverige och från början kallades de ”barn”, men vartefter ålderstester nu har börjat genomföras med statistik som visar att minst 85 procent av de testade har bedömts som vuxna, så används numera ordet ”ungdomar” istället.

Det mest kända argumentet som används i debatten är att läget är osäkert i Afghanistan, men precis som i många andra konfliktdrabbade länder så finns det både säkra och osäkra zoner och det är flera länder i Europa som utvisar människor till Afghanistan.

Majoriteten av de asylsökande har dessutom aldrig varit i Afghanistan då de flesta har sin hemvist i Iran.

Det rör sig således om en grupp asylsökande män som har ljugit om sin ålder och sitt ursprung i syfte att få uppehållstillstånd i Sverige med tillgång till det alltför generösa bidragssystem som vårt land erbjuder och i längden ta hit sina anhöriga.

De saknar skyddsskäl, får avslag på sina ansökningar och ska utvisas ur landet.

Gruppen vägrar dock att acceptera beslutet och har demonstrerat olagligt i flera veckor med stöd av vänstern samt allehanda organisationer.

De få gånger utvisningar ska genomföras så sätts det käppar i hjulet med hjälp av media. Hela svenska folket förväntas nu bidra genom att arbeta hårt och betala skatt.

Pengar som egentligen ska gå till vård, skola och våra äldre kastas istället bort på människor som inte ens är riktiga flyktingar och när vi vanliga medborgare sedan behöver nyttja välfärdssystemet så möts vi istället av beskedet att det inte "finns några resurser" eller "saknas pengar". Minoritetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet utöver nu tillsammans med en del Socialdemokrater påtryckningar på Stefan Löfvén med krav på amnesti.

Betänk dock att ger man en grupp amnesti så måste man även göra detsamma för samtliga grupper enligt likvärdighetsprincipen och då skickar vi väldigt fel signaler till övriga världens potentiella migranter.

Att människor som saknar asylskäl tar upp plats för riktiga flyktingar i nöd är helt oacceptabelt. Det är dags för dem att åka hem till sina familjer och bygga upp sitt eget land.

I en demokrati ska alla behandlas likvärdigt och rättssäkert. Ingen ska ges fördelar bara för att de skriker högst, än mindre bara för att man genomför olagliga demonstrationer eller vägrar respektera myndighetsbeslut.