Insändare

Varför så politiskt känsligt om hamnen?

Ystads hamn Artikeln publicerades
.
.

För ett par veckor sedan sa en person till mig att det sannolikt aldrig kommer att komma några svar på mina insändarfrågor om Ystads hamninvestering. Personen hade helt rätt.

Istället väljer Kent Mårtensson (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C) i sitt senaste insändarsvar att misstolka mig och påstå att jag vill ”föra affärsmässiga diskussioner med kommunen via YA”.

Inte alls. Varför tolkar det rödgröna styret vanligt ställda frågor på det viset? Jag har enbart i tre upprepade insändare försökt att få ett svar på ekonomiskt relaterade hamnfrågor, ingenting annat. Är detta verkligen så politiskt känsligt att svara på?

Oavsett om kommunens folkvalda (S+C), på grund av valtaktik, ren ovilja, underskattning eller av något annat skäl, inte vill svara på kommuninvånares frågor, så har vi ett demokratiskt problem.

Frågor gällande Ystadsbornas tveksamma behov av en ny hamn, den framtida hamnekonomin och en därtill hörande ekonomisk risk, förblir troligen obesvarade även om höstens val närmar sig.

Eftersom den ekonomiska risken till och med har bekräftats av kommunalrådet själv, vore det väl ändå rimligt med ett visst klargörande.

I framtiden skulle det möjligen kunna påverka andra kommunala satsningar negativt och dessutom kanske Ystadbornas plånböcker.

Förhoppningsvis kommer berörda politikers ovilja att informera och svara på medborgarfrågor att lämna avtryck i höstens kommunalval.

Hans Edmén