Insändare

Demokratisk hantering av provborrningen

Miljöförbundet Artikeln publicerades

Svar till Göran Göransson (KD) ”Oproffsig politisk hantering av provborrning”, YA 17 juli. Jag vet ingen som tror att ett utländskt aktiebolag provborrar på Österlen, för att göra enbart en geologisk undersökning.

Provborrning är en vital del av mineralbrytningsprocessen. Man börjar inte att bryta mineraler utan provborrning och provborrar inte utan syftet att bryta mineraler.

Österlen är befolkningstätt och det finns många livskraftiga företag med inriktning mot bland annat turism och lantbruk. Företagsverksamheter som blir kraftigt påverkade av mineralbrytning. Att då ha provborrningar som enbart anmälningspliktigt utan att inkludera provborrningar i tillståndsprocessen, gör att existerande livskraftiga företag känner sig hotade och deras investeringsviljan minskar. Ett stort antal människor känner att deras levnadsförhållanden riskerar att väsentligt bli försämrade.

I juli månad beslutade miljöförbundets direktion, enligt Centerpartiets yrkande, att överklaga länsstyrelsens återförvisande av anmälan angående provborrningar till miljöförbundet. Detta med stöd av miljöbalken och demokratiska principer.

De österlenska förutsättningarna och åsikter verkar inte att stämma med övriga landet, eftersom det finns riksdagspolitiker som tycker annorlunda. Som skånsk förtroendevald, så tycker jag att det är viktigt att stå upp för mina och väljarnas åsikter.

Magnus Nilsson (C), Tomelilla

2e v Ordf Ystad-Österlenregionens Miljöförbund