Insändare

Den nedmontering (s)om nu sker måste få ett stopp.

Lars Lundberg (KD) Göran Göransson (KD) Mohammad Omran (KD) ,

Svar på inlägg i YA 17 november från Maria Nyman Stjärnskog (S) och Stefan Malmberg (S),

Ni Socialdemokrater skriver att ni värnar om Ystads lasarett. Men varför undviker ni då med kirurgisk precision lasarettets största problem i ert svar? De problem som personal och medborgare dagligen diskuterar, och som ni bär ansvaret för.

Vi tänker på medicinkliniken som bland annat tar hand om våra sköra äldre. På bara några år har ni skurit ner antalet sängar från cirka 80 till drygt 50. Detta trots att andelen äldre ökar. Medarbetare larmar om en krisartad arbetsmiljö där riskbedömningar och vårdplaner inte hinns med som det är tänkt.

Vi tänker på överbeläggningarna som numera är värst i hela Skåne. I höst var de uppe i hela 9 procent, vilket är högre än alla landstingssnitt i landet. Följden blir en patientsäkerhet i gungning och en pressad akutmottagning där patienter inte kommer vidare.

Och vi tänker på den bristande personalförsörjningen som slår brett inom lasarettet. Nyckelkompetenser har i flera fall valt att gå. Erfarna medarbetare som stannar kvar får dra omänskliga lass samtidigt som man måste lära upp nya. Exempelvis har bristen på barnmorskor lett till att andelen kvinnor som vill föda i Ystad men som tvingas åka någon annan stans har ökat.

Detta är knappast att värna om lasarettet. Vi anser att det behövs en ny typ av styrning, där personalen får mer inflytande över verksamheten och nya styrformer övervägs. Den nedmontering som pågår måste få ett slut. Ystads lasarett behövs, oavsett vad Socialdemokraterna påstår.