Insändare

”Den slipade diamanten”

Göran Göransson (KD) ,

Replik på insändare av Kent Mårtensson (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C) i YA 2 november.

Ales stenar beskrevs för några dagar sedan som en ”oslipad diamant”. Jag skulle vilja beskriva detsamma som ett av Sveriges mest imponerande och mest besökta fornlämningar fortfarande i sin glans.

Tyvärr har jag en känsla av att politiker och kommuninnevånare inte riktigt inser värdet av detta oerhört vackert belägna monument, som tillsammans med den medeltida staden Ystad utgör Sydöstra Skånes mest attraktiva besöksmål.

Jag menar att närmiljön exempelvis promenadstråk, turistinformation, parkeringar, toaletter sedan alltför länge har behandlats styvmoderligt och blivit ”oslipat”.

Efter många om och men ska det tydligen göras förbättringar, som sedan länge är välkomna. Diskussionen om ”Ebbas Hus” lämnar jag den här gången, eftersom den har stöts och blötts en längre tid.

Tyvärr verkar inte den fula parkeringsplatsen med den iögonfallande källsorteringsstationen åtgärdas, vilket är beklagligt och bedrövligt.

Detta är ju det första intrycket, som möter besökaren, vilket verkligen inte är värdigt för Kåseberga och Ales Stenar.

Infarten till Kåseberga är livsfarlig med flera tillbud som följd. Trots detta verkar varken kommunen eller trafikverket få ”tummarna loss” och skapa en säkrare infart.

”Gud förbjude” att det ska behöva inträffa en svår olycka innan ansvariga vaknar.

Som turistguide på Ales Stenar var jag mycket engagerad i ovanstående frågeställningar. Jag insåg då att det fanns många stridiga viljor i Kåseberga ang. förändringar på orten.

Ortsborna verkade inte speciellt eniga än om i nuläget byalaget beskrivs som överens med kommunen. Vi måste vara medvetna om att byalagen kanske inte alltid, representerar majoriteten av ortsbefolkningen och därför inte heller är representativ.

Kommunen, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet (idag Statens fastighetsverk) har historiskt också haft svårt att finna varandra i en mängd frågor bland annat skötseln av monumentet.

Jag ser verkligen fram emot att dessa parter framledes tillsammans kan agera för Kåsebergas och Ale stenars bästa.