Insändare

Eget boende blir som ett fängelse

Äldreomsorg Artikeln publicerades

Jag reagerade starkt på artikeln i YA 9 mars om den äldre damen som nobbades särskilt boende.

Det är ganska magstarkt av politiker att påstå att de flesta äldre gärna vill bo hemma så länge de kan.

Jag har – liksom dottern i detta fallet – också lusläst socialtjänstlagen och ingen ska behöva bo ensam hemma om man inte har ett värdigt eller aktivt eller innehållsrikt liv.

Jag vet att många äldre sitter ensamma hemma och känner att bostaden är som ett fängelse; man har ingen möjlighet att komma ut eller delta i några som helst aktiviteter.

Jag vet också att hemtjänsten gör allt vad de kan, men de kan ju inte trolla.

Ensamheten är nog – enligt min mening – det allra största problemet för äldre idag.

Det kan ju inte vara en nyhet att den ena i ett par dör före den andra. Då rubbas hela livsinnehållet och tillvaron.

Politikerna måste planera långsiktigt och bygga fler äldreboenden. Vi har en växande åldrande befolkning och många kommer att behöva omsorg, sällskap, aktiviteter, stöd, näringsrik mat (eftersom de inte klarar av att laga mat), samt en tillvaro som känns trygg.‘

Någonting måste göras snart, helst nu.

Maj-Lis Wilén