Insändare

Emanuelskolan i Sjöbo – på tjänstemännens villkor

Skola Artikeln publicerades
Emanuelskolan i Sjöbo.
Foto: Sprisse Nilsson
Emanuelskolan i Sjöbo.

Skolan behöver engagerade föräldrar. Det ligger i vårt föräldraansvar och i linje med det demokratiska samhälle vi har förmånen att leva i. Våra demokratiska lagar är uppbyggda för att det skall finnas en transparens, som tillåter en granskning och möjlighet att påverka till det bättre.

För att detta skall vara möjligt så krävs det att det rivs murar mellan skoletablissemanget och föräldrar. För att det skall kunna bli en förändring till det bättre så måste man ha föräldrarna "med sig". Vi måste få känna oss delaktiga i vad som händer och ges möjlighet till att stötta våra barn i de förändringar som sker i skolan. Det är trots allt vi föräldrar som känner våra barn bäst och har stora möjligheter att påverka dem i positiv riktning och hjälpa skolan med de förflyttningar och förändringar som sker. Helst innan skolan genomför förändringarna eller innan föräldrarna får reda på saker på omvägar. Det skapar en misstro till skolan och tjänstemännen, om föräldrar får reda på saker i efterhand, som påverkar våra barns arbetsmiljö.

För ett år sedan startade vi upp ett Föräldraråd på Emanuelskolan. Detta inom ramen av Skollagen 4 kapitlet 13-14§. Vi vill vara delaktiga, vi vill hjälpa till. Men vi kan inte göra det ensamma. Vi måste göra det tillsammans med skolan.

Emanuelskolans skolledning har hela tiden varit avvaktande till Föräldrarådet. Vi hoppades att det skulle förändras när den nya skolledningen tillträdde. Förhoppningen är att skolledningen bjuder in de 1 procent som är engagerade i Föräldrarådet och inhämtar information från oss. Det kom i veckan ett utskick om att skolledningen startar upp "Mötesplats Emanuelskolan". Jättebra!

Men enligt svar från biträdande rektor så avser skolledningen enbart att delta vid det Forum som skolledningen organiserar. Föräldrarådet Emanuelskolan visas det inget intresse för. Inte särskilt ödmjukt och demokratisk av en kommunanställd tjänsteman. Sedan oktober månad 2017 har jag och min man samt ett antal föräldrar försökt att få ett föräldramöte med skolledningen.

Vi vill diskutera den negativa spiral som startat i klassen och vilka metoder och åtgärder man vidtar. Mail har studsat fram och tillbaka, men inget möte. Vad är det med tjänstemännen inom skolan? Har de inte utbildning i hur man hanterar möten och konflikter? Vi lever i ett demokratiskt samhälle och möten ingår i det. Vilket är en förutsättning för att göra sin röst hörd och förändra till det bättre. Även i skolan.

Förälder till elev på Emanuelskolan, Sjöbo