Insändare

En miljard som kunde använts bättre

Ortsdatering Artikeln publicerades

Jag brukar inte kommentera förslag när det gäller partipolitik men denna gång kan jag inte tiga.

Regeringen kommer att anslå en miljard kronor till jämställhet i biståndsländer. Det är inte en obetydlig summa pengar som ska anslås för detta ändamål.

Jag har givetvis inget emot att jämställheten ökar i biståndsländerna men mot bakgrund av de brister som vi har i samhället när det gäller vården – särskilt äldreomsorgen – och skolan anser jag att man bör prioritera i första hand de sektorer i vårt samhälle där stora brister föreligger.

Det skulle vara intressant att få ta del andra läsares åsikt härom.

Peter Lindgren

Distriktsordförande för SPF Seniorerna i Skåne