Insändare

Insändare: En oljetanker i småbåtshamnen

Ystad Artikeln publicerades

Myndighetsnämnden har, mot inrådan av sina sakkunniga tjänstemän, beviljat bygglov för till-byggnad med en våning på ett hus i ett område med enbart envåningshus.

Huset skiljer sig från omgivningen som en oljetanker i en småbåtshamn. Många som passerar Surbrunnsparken på väg norrut får huset i blickfånget och undrar hur detta har gått till.

Vi som närmsta grannar undrar också eftersom vi inte fick information om ansökan om bygglov utan ställdes inför fullbordat faktum.

Husbygget, som starkt begränsar vår utsikt, blev dessutom 20 procent högre än vad bygglovet medger. Vi har överklagat bygglovet och länsstyrelsen har återförvisat ärendet till myndighetsnämnden för ny prövning.

Prövningen har bestått i att ägaren lämnat in en ny ritning på den redan tillbyggda delen, som är högre än det beviljade bygglovet, och nämnden har godtagit detta.

Tydligen är det så att någon kan bygga efter behag utan hänsyn till sakkunskapen och utan att betala sanktionsavgift.

Irina och Ruben Frick