Insändare

Ett innehållslöst svar om hamnen

Ortsdatering Artikeln publicerades
.
.

Den 22 mars kom en replik på mina insändare om hamninvesteringen från Kent Mårtensson (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C). Föga förvånande fanns det inte något adekvat svar på mina konkret ställda frågor.

Troligen för känsligt att besvara när det drar ihop sig till val. Istället för att besvara direkta frågor väljer man att på nytt filosofera kring visioner, infrastrukturfrågor, bostadsbyggande och hamnflytt.

Man anger också att man tagit kontakt med flera finansieringsinstitut. Det var inte min fråga. Det finns säkert flera villiga kreditgivare, men oavsett vem man väljer och vilka bindningstider man väljer för lånen finns en oviss framtid där stigande räntor och skiftande konjunkturer kan bli den stora belastningen.

Finns det då inte något riskvilligt kapital att stötta upp projektet med, när så många andra intressenter än Ystad drar nytta av miljardinvesteringen? Vi leder faktiskt redan den skånska skuldligan stort.

Det rödgröna styret skriver att det naturligtvis finns ett antal kalkyler och scenarier för detta projekt. Det var inte heller min fråga, utan istället hur dessa kalkyler och riskanalyser de facto ser ut. Vad skulle det innebära för en skör hamnekonomi och en framtida kommunalskatt om marknaden vek ned med exempelvis 25 procent. Dags att redovisa fakta och siffror.

Det rödgröna styret fortsätter att påpeka hur viktigt Polen är för Sverige. Men staten själv har sagt att Ystads hamn inte är en prioriterad svensk hamn och vill inte bistå med statligt stöd.

För tredje gången ställer jag därför frågan varför Ystad, med tveksam egen nytta, ensamt ska stå för en stor finansiell risk när övriga Sverige, Danmark och östeuropa är de stora vinnarna i hamnprojektet utan att själva behöva bidra?

Lägg istället lite pengar på våra äldsta invånare som alltför ofta nekas plats på äldreboenden.

Hans Edmén