Insändare

Ett moderat lågvattenmärke

Insändare Artikeln publicerades
Ystad med den så omdiskuterade hamnen i bakgrunden.
Foto: Carl Johan Engvall
Ystad med den så omdiskuterade hamnen i bakgrunden.

Moderaten Henrik Plantin går i en insändare 13 juli till ett mycket smaklöst angrepp på Ystads omtyckta och duktiga kommunalråd Kent Mårtensson. Enligt mig så är Kent Mårtensson en person och ett kommunalråd som tar sig tid att prata och lyssna på människor och då inte bara de med hög status, makt och mycket pengar.

Jag gläds med folk och är inte missunnsam och känner mig stolt som Ystadsbo när vårt kommunalråd tillfrågas om prestigefyllda uppdrag. De förfrågningarna får man när man lyckas och gör ett bra jobb.

När det gäller hamninvesteringen så har jag som arbetstagarrepresentant i hamnbolagsstyrelsen fått en bra genomgång av olika finansieringsalternativ och där framkom det med all tydlighet att privata alternativ inte var något bra val då det skulle bli alldeles för dyrt.

En bra jämförelse skulle kunna vara att man oftast själv brukar stå för låneskulden när man köper ett hus för det blir sällan billigare att låna pengar med ytterligare ett led.

Angående Ystads kommuns låneskuld så ska vi ha noga koll på den och hur den utvecklas men enligt mig så räknar man bort tillgångar innan man kan kan anse hur mycket någon är skyldig.

Äger du fastigheter värderade till 10 miljoner och har lån på 8 miljoner så har du inte skulder på 8 miljoner enligt mig.

I Ystads kommun ligger vi långt framme med nybyggt vattenverk, nybyggt reningsverk , nybyggt badhus och arena dessutom äger vi gemensamt infrastrukturen i hamnen , Ystad Kommuns invånare äger även tillsammans Ystad Saltsjöbad.

De samlade kommunala bolagens vinster i år motsvarar nästan en skattekrona vilket bidrar till att vi kan ha en jämförelsevis låg kommunalskatt.

Ystads kommun har under styret S+C skötts på ett mycket bra sätt och jag tror inte många av kommunens invånare glömt förra mandatperiodens hantering vid byggandet av vattenverket.

När Ystads energi skulle bilda elhandelsbolag så var Ystadmoderaterna stora motståndare till detta eftersom det innebar för stor risk.

När man nu ser resultatet kan man ju undra vad för risk dom syftade på? För stor risk att ett kommunalt bolag genererar vinst och överskott som går tillbaka till kommuninvånarna?

Känner Henrik Plantin genom att vi sitter i hamnbolagsstyrelsen tillsammans och han är en bra person förutom när det kommer till politiska åsikter men det har jag inga problem med för så ska det vara i en fungerande demokrati.

Det som är tråkigt är när man går till personangrepp och inte håller sig till sakfrågor. Du kan bättre än så Henrik och är det en valstrategi så är det en dålig sådan.

Kevin Rasmussen