Insändare

Ett parti utan ekonomiskt ansvar

Sjöbo Artikeln publicerades

Replik på Mariana Ramelius insändare i YA 21 augusti. När jag läser er insändare får jag en bild av att ert nya parti sitter i familjenämnden i Sjöbo kommun. Mariana Ramelius och Fredrik Jönsson ni sitter på platser för SD. Ert nya parti har med andra ord inget med mitt ordförandebeslut att göra.

Att ni vill kritisera nämnden för att den gör sitt yttersta för att följa, den av fullmäktige fastställda budgeten får stå för er. Blir dock fundersam till vilken ekonomisk politik ni avser att driva om ni mot all förmodan väljs in.

Ordförandebeslutet innebär att verksamheten ska minska sitt underskott. Jag har nogsamt valt att enbart kräva besparingar motsvarande det förvaltningen kan och ska ta ansvar för, det vill säga driftskostnader utanför ramen. För att ge verksamheterna möjlighet att arbeta med så lång framförhållning som är möjlig gäller beslutet från och med 1 augusti, att vänta längre hade bara inneburit kraftigare ingrepp.

Politisk styrning sker främst genom budget, regler och lagar. Jag anser att verksamhetscheferna är de som är bäst skickade att ta beslut var anpassningarna ska göras för att minska underskottet.

Jag läser i Trygghetspartiets insändare att verksamheterna ska göra vad de vill, anställa efter behag, inhandla vad man vill och sedan ska ekonomin anpassas.

Av egen erfarenhet vet jag att väljare är smarta, de inser att en röst på Trygghetspartiet står för något mycket osäkert, något som kan få vilken prislapp som helst, då ekonomi inte verkar spela någon roll för er.

Jag tror att väljarna vill lägga sina röster på någon som står för fattade beslut, även när besluten inte är de roligaste att ta! Genom att ta ansvar nu skapas rätt förutsättningar framöver.

Det handlar om att ta ansvar för framtiden.

Magnus Hammarskjöld (M)