Insändare

Forskningsprojekt eller en utbyggnad?

Vattenrening Artikeln publicerades

Nu ska vattenreningsprojektet behandlas av kommunfullmäktige igen. Då finns det anledning att minska den okunskap som Christer Wigren ansåg att kollegerna i fullmäktige led av.

Rent vatten i kranen, ingen självklarhet.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Rent vatten i kranen, ingen självklarhet.

Är projektet ett forskningsprojekt eller en utbyggnad av avloppsverket?

Forskning och utveckling bedriver man för att testa nya processer och ny teknik. I vattenreningsprojektet kommer man att använda tekniska lösningar som är välkända och provade sedan årtionde tillbaka.

Exempel:I Linköping finns en ozon-anläggning i fullskala för att reducera läkemedelrester. Ozon har använts i vattenreningsprocesser i många år. Skälet till att Linköping har installerat en ozon-anläggning är att recipienten är en liten å med lågt flöde där avloppsvattnet utgör en betydande del av hela flödet.

Skivfilter har med växlande framgång använts för att rena avloppsvatten sedan 1970-talet. Det finns ett skivfilter i Kiviks avloppsverk.

Sandfilter som slutsteg i avloppsverk finns på ett flertal anläggningar i landet, bland annat i alla Stockholmsverken. Enligt de uppgifter jag har fått dimensioneras utbyggnaden för 220 kubikmeter i timmen vilket är cirka 60 procent av det flöde man borde dimensionera för om allt avloppsvatten skal behandlas, jag hänvisar då till 2016-års miljörapport för det aktuella reningsverket.

Ambitionen med investeringen är att vattnet ska bli så rent att det kan återanvändas till dricksvatten. För att nå dit måste man troligen använda membranteknik och innan man har en fungerande infiltrationsanläggning för dricksvatten har man investerat minst 100 miljoner.

Är det den bästa lösningen för Simrishamn?

Dricksvatten för lång tid framöver kan man få genom den planerade ledningen från Verkeåns grundvattenområdet i Brösarp. En bra lösning.

Vattenreningsprojektet är alltså inget avancerat forskningsprojekt och utbyggnaden av reningsverket är också tveksamt.

Jag tycker att forskning och utveckling är bra och nödvändig, men den skall vara seriös och motiverad. Inte ett PR-jippo där VA-kunderna svarar för kostnaderna och där övriga aktörer i projektet delar på 6 miljoner i bidrag från Vinnova.

Lägg ner projektet och satsa på den verkliga miljöboven i Simrishamns VA-verksamhet som är inläckage i gamla dåliga ledningar med bräddningar och ökade utsläpp från reningsverken.

Gunnar Persson